Zrodlo - informacje o książce

Chrystus kerygmatyczny w nauce Martina Kahlera (1835-1912)

Bp Wacław Depo

notka:

Książka prezentuje pracę doktorską ks. biskupa Wacława Depo, poświęconą myśli teologicznej Martina Kählera z Halle. Twórczość tego ewangelickiego teologa, zwłaszcza problematyka chrystologiczna, w epoce rozwijającego się ruchu ekumenicznego, zasługuje na ponowne odczytanie i wydobycie z mroków teologicznego zapomnienia. Rozprawa niniejsza podejmująca temat: "Chrystusa kerygmatycznego"w nauce M. Kählera, ma ukazać, że nie wystarczy również i dzisiaj powtarzać tradycyjnych sformułowań dogmatycznych o Chrystusie, lecz trzeba ciągle na nowo odkrywać, poznawać i uwzględniać dotychczasową spuściznę myśli chrystologicznej teologów, niezależnie od przynależności konfesyjnej. Chodzi tutaj o merytoryczny obraz Chrystusa, który jest dziś coraz częściej zapoznawany w chrystologii protestanckiej i katolickiej. Teologia współczesna nie może bowiem przedstawiać swych osiągnięć tak, jak gdyby nie istniał w jej historii żaden problem Chrystusa, jak gdyby Jezus Chrystus był oczywistym przedmiotem wiary. Stąd też należy docenić głęboką intuicję Kählera kiedy głosi, że "Ewangelia przyniesiona i zapoczątkowana przez Jezusa z Nazaretu - jest zawsze kerygmatem, wyznaniem Chrystusa głoszonego.

Dorobek pracy naukowej teologa z Halle - stanowiący - bazę źródłową - jest bardzo rozległy, zważywszy na blisko 60-letnią działalność naukową. Jest to również materiał bardzo zróżnicowany, począwszy od ściśle systematycznej teologii, a kończąc na mniej ważnych artykułach czy esejach, w których Autor porusza kwestie luźno związane z teologią. (Rh)Powrót