Zrodlo - informacje o książce

Rozważania różańcowe w pieśni

Maria Wacholc

notka:

Książeczka ta zawiera dwa cykle pieśni złożonych z pięciu zwrotek - rozważań tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Odmawiając różaniec można zastąpić rozważania czytane przed każdym dziesiątkiem Zdrowaś Maryjo wspólnym zaśpiewaniem lub przeczytaniem zwrotek poświęconych poszczególnym tajemnicom.

(Rh)Powrót