Zrodlo - informacje o książce

Maryja początkiem nowego świata. Zarys mariologii katolickiej

bp Jacek Jezierski

notka:

Współczesna myśl teologiczna o Maryi obejmuje różne konteksty: pobożności ludowej, ekumeniczny, feministyczny, teologii wyzwolenia, symboliczny. Opisuje Matkę Jezusa jako znak, symbol, typ, wzór chrześcijanina oraz ikonę Kościoła.
Autor zaprasza wszystkich do odkrywania nowej rzeczywistości, której chrześcijanie wyczekują z nadzieją, a jej początkiem jest Maryja.Powrót