Zrodlo - informacje o książce

Krew Chrystusa jest mocniejsza (książka)

Winfred Wermter

notka:

Mały modlitewnik dla odważnych serc. Książeczka zachęca do zaufania mocy Krwi Baranka w różnych trudnościach życia...


Tytuł "Krew Chrystusa jest mocniejsza" przypomina o fragmencie z Listu do Hebrajczyków, porównującym krew Abla z Krwią Zbawiciela (Hbr 12, 24). Podczas gdy krew Abla woła o pomstę, Krew Chrystusa jest zwiastunem miłosierdzia Bożego. Doświadczamy jej mocy w pokusach, cierpieniu i zawsze, gdy nie jesteśmy w stanie kochać o własnych siłach.Powrót