Zrodlo - informacje o książce

Modlitewnik dla róż różańcowych

Bożena Hanusiak

notka:

Matka Boża podarowała modlitwę różańcowš œw. Dominikowi. Różaniec stał się odtšd niezwykle skutecznym narzędziem wypraszania łask. Prostota, głębia, piękno i moc tej modlitwy, która towarzyszy nam co dnia, zawiera się w kontemplowaniu ewangelicznych tajemnic przy jednoczesnym wypowiadaniu Pozdrowienia Anielskiego.
Modlitewnik, który Państwu proponujemy, będzie doskonałš pomocš dla róż różańcowych, wszystkich miłoœników Różańca oraz czcicieli Matki Bożej. Najlepsza Matka wsłuchuje się w błagania swoich dzieci i obdarza łaskami tych wszystkich, którzy oddajš się Jej w opiekę, jak najczęœciej przesuwajšc paciorki różańca
(rh)Powrót