Zrodlo - informacje o książce

Kamienie i kwiaty. Listy do biskupa

bp. Józef Życiński (red.)

notka:

Spośród kilku tysięcy listów, jakie skierowano do ordynariusza tarnowskiego, bpa Józefa Życińskiego od listopada 1990 do czerwca 1994 r., zdecydował się on wybrać czterdzieści dwa, aby zilustrować ogólny klimat prowadzonej przez siebie korespondencji w najróżniejszych sprawach, dotyczących spraw osobistych nadawców, problemów diecezjalnych, a nawet ogólnopolskich.

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót