Zrodlo - informacje o książce

Mała Biblia dla małych Dzieci (książka)

ks. Wojciech Kuzioła (red.)

notka:

Pan Bóg kocha każdego człowieka. Szczególnie bliskie są Mu dzieci, które stawia za wzór dla wszystkich wierzących. Dlatego przede wszystkim dzieci zaproszone są do spotkania z Bogiem i odkrycia Jego dobroci i miłości. Ten pięknie ilustrowany zbiór opowiadań biblijnych pomaga dzieciom radośnie przeżyć ich pierwsze spotkanie z Bogiem.

(Rh)Powrót