Zrodlo - informacje o książce

Maryja mówi... Rozważania maryjne

ks. Franciszek Ziebura CM

notka:

Mówi się dziś wiele o wolności. Najpiękniejszy rodzaj wolności znajdujemy u Maryi. Niektórzy nie rozumieją pokory, gardzą nią, boją się jej. Jeśli będą się wpatrywali w Maryję, wiele się nauczą. Dzisiejszy człowiek ucieka od każdego cierpienia, a ono ukazuje się mu w nowych formach i dręczy go. Uciec od niego nie zdoła. Jaki jest jego sens? Maryja poucza, jak z cierpienia wyprowadzać korzyść. Ona też powie każdemu, na czym polega pobożność, czym są: mądrość, dobroć, prawda, piękność, radość, szczęście, niebo.Powrót