Zrodlo - informacje o książce

Bł. Jerzy Popiełuszko - Twój Patron (książka)

ks. Stanisław Rospond CM

notka:

Urodził się w 1947 r. w Okopach k. Suchowoli. W 1965 r. wstąpił do WSD w Warszawie. W l. 1966-1968 odbywał przymusową zasadniczą służbę wojskową. Po święceniach kapłańskich w 1972 r. duszpasterzował w: Ząbkach, Aninie, Warszawie. Od sierpnia 1980 r. związany ze środowiskami robotniczymi, aktywnie wspierał "Solidarność". W czasie stanu wojennego oskarżany przez władze o zaangażowanie w działalność polityczną. Dnia 19 X 1984 r. Ks. Popiełuszko wracając do Warszawy z nabożeństwa w Bydgoszczy został uprowadzony przez funkcjonariuszy MSW i zamordowany. Po wielu dniach wyłowiono jego ciało koło tamy we Włocławku. Pochowano go przy kościele św. Stanisława Kostki. Beatyfikowany 6 VI 2010 r. w Warszawie. Wspomnienie 19 października.
Broszura, format 10 x 14 cm, str. 16
(Rh)Powrót