Zrodlo - informacje o książce

Pracowałem w umieralni

Wiesław Sowiński

notka:

Bardzo sugestywny zapis osobistego spotkania z dziełem Matki Teresy z Kalkuty.Powrót