Zrodlo - informacje o książce

Co mi zostało z tych lat. Z Januszem Zakrzeńskim rozmawiała Lidia Stanisławska

Janusz Zakrzeński

notka:

Wspomnienia Janusza Zakrzeńskiego, odtwórcy roli Profesora w serialu "M jak miłość", to pierwsza książka z serii pod tytułem "Sławni, Znani i Kochani" Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej Adam.

Są to wywiady rzeka z wybitnymi i zasłużonymi przedstawicielami kultury, nauki, sztuki, sportu, polityki i biznesu, osobami znanymi z pierwszych stron gazet, radia, kina i telewizji. Ich wkład do polskiej kultur tak w wymiarze materialnym, jak również duchowo-intelektualnym jest znaczący. Warto poznać ich biografie, światopogląd, ocenę współczesnego świata, wartości religijne, etyczne, jakie wyznają.

Czytelników na pewno zainteresuje kariera zawodowa, a nawet sprawy intymne, o których nie boją się mówić publicznie w myśl zasady Terencjusza: "Homo sum, humani nihil a me alienum puto" (człowiekiem jestem, nic, co ludzkie, nie jest mi obce).

"Co mi zostało z tych lat" to książka opisująca życie, karierę, osobowość i świat człowieka teatru i kina - Janusza Zakrzeńskiego, wybitnego aktora, odtwórcy wielu znakomitych ról, m.in. Józefa Piłsudskiego w "Polonia Restituta" oraz "Pasjansach Pana Marszałka", Napoleona w "Popiołach", Benedykta Korczyńskiego w "Nad Niemnem". Janusz Zakrzeński wykłada retorykę w Wyższej szkole Menedżerskiej w Warszawie oraz w Wyższym Seminarium Metropolitalnym im. św. Jana Chrzciciela.

"Byłem kochliwy zawsze, od najmłodszych lat. (...) Po premierze "Nad Niemnem" pojechałem do Przededworza, gdzie odbywała się projekcja tego filmu. Pojechałem, ale nie wiedziałem, jak mnie przyjmą po tylu latach. Cisza była nieprawdopodobna. Wyszedłem na scenę i nie wiedziałem, co robić - to było tak wzruszające. Wszyscy bardzo przeżywali rolę Benedykta Korczyńskiego i to, że zagrał ją Zakrzeński, ich ziomek, krajan."Powrót