Zrodlo - informacje o książce

Jezus Chrystus obdarza nas swoją łaską. Nabożeństwa pokutne

ks. wiesław Piotrowski (red.)

spis treści:

Słowo wstępne Biskupa Tarnowskiego

Nabożeństwa pokutne na Adwent
- dla dzieci (Ks. Grzegorz Ociepka)
Nabożeństwo eucharystyczne
Nabożeństwo słowa Bożego z homilią
Nabożeństwo słowa Bożego z rachunkiem sumienia

- dla młodzieży (Ks. Krzysztof Bułat)
Nabożeństwo eucharystyczne
Nabożeństwo słowa Bożego z homilią
Nabożeństwo słowa Bożego z rachunkiem sumienia

- dla dorosłych (Ks. Robert Głuchowski)
Nabożeństwo eucharystyczne
Nabożeństwo słowa Bożego z homilią
Nabożeństwo słowa Bożego z rachunkiem sumienia

- dla chorych i cierpiących (Ks. Grzegorz Lechowicz)
Nabożeństwo eucharystyczne
Nabożeństwo słowa Bożego z homilią
Nabożeństwo słowa Bożego z rachunkiem sumienia

Nabożeństwa pokutne na Wielki Post
- dla dzieci (Ks. Stanisław Śliwa)
Nabożeństwo eucharystyczne
Nabożeństwo słowa Bożego z homilią
Nabożeństwo słowa Bożego z rachunkiem sumienia

- dla młodzieży (Ks. Wojciech Gałda)
Nabożeństwo eucharystyczne
Nabożeństwo słowa Bożego z homilią
Nabożeństwo słowa Bożego z rachunkiem sumienia

- dla dorosłych (Ks. Dariusz Jankowski)
Nabożeństwo eucharystyczne
Nabożeństwo słowa Bożego z homilią
Nabożeństwo słowa Bożego z rachunkiem sumienia

- dla chorych i cierpiących (Ks. Stanisław Wojdak)
Nabożeństwo eucharystyczne
Nabożeństwo słowa Bożego z homilią
Nabożeństwo słowa Bożego z rachunkiem sumienia
Teksty pieśni

notkaPowrót