Zrodlo - informacje o książce

Jezus Chrystus obdarza nas swoją łaską. Nabożeństwa pokutne

ks. wiesław Piotrowski (red.)

notka:

Propozycje nabożeństw pokutnych zostały przygotowane z myślą o pomocy duszpasterzom i wiernym w pogłębieniu przeżywania sakramentu pokuty i pojednania. Zgodnie z intencją autorów powinny one zostać wykorzystane w okresie Adwentu i Wielkiego Postu, a także rekolekcji parafialnych, misji i innych specjalnych okazji.

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót