Zrodlo - informacje o książce

W kręgu Bożego Narodzenia i Świętej Rodziny. Biblioteka Miłośników Biblii

Zenon Ziółkowski

notka:

Od dawna myślałem o publikacji, która by przystępnie i równocześnie rzeczowo ujmowała tajemnicę Wcielenia i Narodzenia Chrystusa, opartą o dane ewangeliczne, jakich dostarczają nam Ewangelie Dziecięctwa według św. Mateusza i św. Łukasza. Pierwszeństwo dałem temu drugiemu ewangeliście, ponieważ on dokładniej i pełniej przedstawia wydarzenie zwiastowania Jezusa i Jego narodzenia.

W książce m.in.
* Przesłanie Gabriela
* Syn Najwyższego
* Spotkanie dwóch matek
* Czas narodzenia Chrystusa
* Życie w Nazarecie
* Wejście św. RodzinyPowrót