Zrodlo - informacje o książce

Ludwig Wittgenstein "przydzielony do Krakowa"

Józef Bremer, Josef Rothhaupt (red.)

notka:

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) należy bez wątpienia do największych filozofów minionego stulecia. Swoje Notatniki rozpoczyna uwagą, że - jako żołnierz - został "przydzielony do Krakowa" . Notatniki tworzą fundament dla jego późniejszych prac filozoficznych. Niniejsze opracowanie rzuca światło na życie młodego Wittgensteina, na tematykę jego wczesnych prac, a także na jego związki z myślą Lwa Tołstoja, Fryderyka Nietzschego, Georga Trakla, Ludwiga von Fickera, Karla Krausa i innych pisarzy i filozofów.

Wchodzące w skład opracowania artykuły są podane w wersji polskiej i niemieckiej.

JÓZEF BREMER: Ludwig Wittgenstein - Michał Dziewicki, czyli "genialny młody człowiek" spotyka "miłego starszego pana"
KATARZYNA GÓRCZYŃSKA-SADY: Solipsyzm wczesnego Wittgensteina a jego filozofia psychologii
WALTER METHLAGL: Teksty Wittgensteina i innych w kontekście rozpoczynającej się wojny
JERZY PERZANOWSKI: Miejsce Wittgensteina w PL-metafizyce
JERZY PERZANOWSKI: Diagram PL-części metafizyki Zachodu. Od Echnatona, Talesa i Pitagorasa do Wittgensteina, Tarskiego i Gödla
ALOIS PICHLER, CHRISTIAN ERBACHER: Projekt "Wittgenstein MS 101 from September 1914" a Archiwum Wittgensteina na Uniwersytecie w Bergen
JOSEF G.F. ROTHHAUPT: Wittgensteina "filozoficzna akupunktura" za pomocą "uwag"
WOJCIECH SADY: Jaką teorię wiedzy sugerują uwagi Wittgensteina O pewności?
MACIEJ SOIN: Wittgenstein a korespondencyjna teoria prawdy
ILSE SOMAVILLA: "Ton" autora: Wittgenstein o Georgu Traklu, Ralphie Waldo Emersonie, Lwie N. Tołstoju
DOROTA SZCZĘŚNIAK: Krytyka języka w epoce modernizmu wiedeńskiego. Aforyzmy Karla Krausa
NUNO VENTURINHA: Wittgenstein on Nietzsche and Solipsism
HEINRICH WATZKA: Rozróżnienie powiedzieć i pokazać w filozofii późnego Ludwiga Wittgensteina
JAN WOLEŃSKI: Wittgenstein i Russell
IRENEUSZ ZIEMIŃSKI: Żyj szczęśliwie! Uwaga na marginesie WittgensteinaPowrót