Zrodlo - informacje o książce

Sanktuaria Maryjne Europy. Historia wiara sztuka

Domenico Marcucci

notka:

Z życzliwością przyjmujemy publikację tego tomu, który opisuje niektóre szlaki europejskich chrześcijan, owe "studnie", gdzie przez tyle stuleci odnawiali oni swoją wiarę i czerpali pocieszenie. Życzymy też, by dzieło to przyczyniło się do odnalezienia przez narody europejskie własnej tożsamości oraz drogi w najbliższą przyszłość.
Kard. Roger EtchegarayPowrót