Zrodlo - informacje o książce

Raduj się twoją wiarą...

Bp Wacław Depo

notka:

Rozważania biskupa Wacława Depo dotyczące "czasu zwykłego" w roku kościelnym.
W każdym momencie życia chrześcijanina ważne jest odnalezienie "łaski chwili", którą Pan Bóg przygotował dla naszego rozwoju duchowego. Ze swej strony chciałbym, aby te rozważania, dotyczące liturgicznego układu "czasu zwykłego", mogły stać się pomocą w odczytywaniu i interpretowaniu daru życia i powołania.
Na pewno będzie to naszym wspólnym zadaniem, aby teksty prezentowanych rozważań, niemające aspektów mowy żywej, zwłaszcza w bezpośrednim kontakcie, były "dopełnione" świadectwem własnych myśli i przeżyć Czcigodnych Czytelników.Powrót