Zrodlo - informacje o książce

Kto pyta - nie błądzi Rok B

ks. Janusz Tarnowski

notka:

W TEJ NIEZWYKŁEJ KSIĄŻCE ZNAJDĄ:
KSIĘŻA - homilie dialogowe pełne życiowych konkretów, autentyczne pytania i odpowiedzi uczestników Liturgii, inspirację do tworzenia w kościele atmosfery rodzinnej.
KATECHECI - pomoc do łączenia w jedną całość lekcji religii z udziałem uczniów we Mszy św., gdy interesujące, systematyczne omawianie niedzielnych tekstów biblijnych stanie się sercem katechezy.
RODZICE, DZIADKOWIE - ciekawe opowiadania, fakty z życia, co ułatwi prowadzenie rozmów religijnych z dziećmi bez ich znużenia.
MŁODZIEŻ, DZIECI - barwną ilustrację do Słowa Bożego, nowe spojrzenie na naukę i osobę Jezusa Chrystusa.
UCZESTNICY KRĘGÓW BIBLIJNYCH - życiową problematykę przydatną do przygotowania spotkań.
WSZYSCY - "wieczny" podręcznik, który wprowadza w Słowo Boże w roku liturgicznym B (od 1.12.1996 do 30.10.1997), a po jego zakończeniu, gdy miną lata C i A, stanie się znów aktualny, w roku 1999/2000, 2002/2003 itd.Powrót