Zrodlo - informacje o książce

Przygotowanie do życia w rodzinie. Materiały pomocnicze dla nauczycieli, wychowawców i rodziców część 1

Krystyna Ostrowska, Maria Ryś (red.)

notka:

Książka zawiera fundamentalne wiadomości dotyczace, rodziny, płciowości człowieka, płodności, metod jej regulacji i rozpoznawania, biologii rozwoju, antykoncepcji i jej szkodliwości, relacji interpersonalnych w rodzinie.
Publikacja zalecana przez MENiS i władze kościelne.Powrót