Zrodlo - informacje o książce

Różaniec biblijny wraz z modlitwami Apostoła Maryjnego (książka)

Teofil . Lubelski Tadeusz . Herrmann CM

notka:

Pierwotny tekst ks. T. Herrmanna został poszerzony o modlitwy, które służą wspólnotom szerzącym kult Matki Bożej objawiającej Cudowny Medalik: nowenna, modlitwy do Ducha Świętego, różne modlitwy, metodę rozmyślania nad Pismem świętym opraz kilka pieśni zwłaszcza o Cudownym Medaliku.Powrót