Zrodlo - informacje o książce

Jan Paweł II nauczycielem miłosierdzia

Leszek Mateja

notka:

W dużej mierze dzięki nauczaniu Jana Pawła II, pojęcie miłosierdzia przestało być rozumiane wyłącznie jako działanie na rzecz ubogich. Papież ukazał właściwy cel miłosierdzia jakim jest uzdrowienie rdzenia ludzkiej egzystencji i przywrócenie człowiekowi właściwej mu godności. W ten sposób Ojciec Święty na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia stał się bardzo skutecznym narzędziem Ducha Świętego w przekazie Prawdy o tajemnicy Bożego i ludzkiego miłosierdzia. Jednak nauczanie papieża nie byłoby tak owocne, gdyby nie jego osobiste świadectwo postawy miłosierdzia. Było ono tak wyraźne, iż możemy mówić o Janie Pawle II jako nauczycielu miłosierdzia.Powrót