Zrodlo - informacje o książce

Organized civilization

Michał Baran, Marek Babik (red.)

notka:

Artykuły zamieszczone w monografii mają interdyscyplinarny charakter i zostały stworzone przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie, zajmujących się takimi dziedzinami nauki, jak: ekonomia, zarządzanie, pedagogika, psychologia, filozofia. Różnorodność zaprezentowanych podejść do opisywanego zagadnienia stanowi o bogactwie i wartości tej książki.
Przeprowadzone badania, których owocem jest ta książka, wskazują na konieczność pogłębienia refleksji naukowej skoncentrowanej na identyfikacji i określeniu potrzeb oraz oczekiwań w sferze edukacji, wynikających z wysokiego tempa przemian społecznych (cywilizacyjnych). Intencją autorów jest zwrócenie uwagi na doniosłość świadomości tempa dokonujących się przemian cywilizacyjnych i wynikającej stąd konieczności efektywnego zarządzania, optymalnego zorganizowania procesów pozwalających stawić czoła pojawiającym się wyzwaniom.Powrót