Zrodlo - informacje o książce

Duchowość mężczyzny

Józef Augustyn SJ (red.)

notka:

Duchowość mężczyzny jest istotnym dopełnieniem książki Duchowość kobiety, która ukazała się w naszym wydawnictwie. Obie pozycje przeznaczone są dla obydwu płci. Czytanie rozważań o męskości jedynie przez mężczyzn, z jednoczesnym unikaniem rozważań o kobiecości, jak też zainteresowanie przez kobiety jedynie własną kobiecością, przy równoczesnym lekceważeniu refleksji dotyczących męskości, owocuje egocentrycznym koncentrowaniem się na własnych pragnieniach, potrzebach i oczekiwaniach, a zaniedbaniem pragnień, potrzeb i oczekiwań płci komplementarnej. Płeć męska nie jest dla kobiet przeciwną, ale "dopełniającą" - "komplementarną". Piękno "męskiego ducha" ujawnia się dopiero w relacji miłości i oddania wobec kobiety i odwrotnie. Mężczyzna może zrozumieć własną męskość i realizować powołanie w nią wpisane tylko poprzez relacje do kobiety, a kobieta poprzez relacje do mężczyzny.Powrót