Zrodlo - informacje o książce

Jedna prawda, dwie księgi. Nauki przyrodnicze a teologia w Ośrodku...

Filip Krauze

notka:

Niniejsza książka stanowi adaptację wydawniczą rozprawy doktorskiej pt. "Nauki przyrodnicze a teologia w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych Papierskiej Akademii Teologicznej w Krakowie", przygotowanej przez ks. Filipa Krauze, kapłana Archidiecezji Gdańskiej w Instytucie Teologii Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Mariana Ruseckiego.Powrót