Zrodlo - informacje o książce

Modl.Bóg bogaty w Miłosierdzie

W.ks Kubacki, s. E. Siepak (opr.)

notka:

Obszerny modlitewnik z rozważaniami, które ukazują miłosierdzie Boga w dziełach Jego, między innymi: w dziele stworzenia, zbawienia, w Kościele świętym, w każdym sakramencie i przeznaczeniu człowieka do wspólnoty życia z Bogiem na ziemi i w wieczności. Szczegółowo jest opisane nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, jego istota i formy przekazane przez św. Siostrę Faustynę: obraz Jezusa Miłosiernego, Święto Miłosierdzia Bożego, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia i taka postać, jaką jest szerzenie czci Miłosierdzia. Do każdej z nich bowiem przywiązał Jezus wielkie obietnice pod warunkiem troski o postawę ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. W bogatym zbiorze modlitw z Pisma Świętego i "Dzienniczka" św. Siostry Faustyny są także rozważania różańcowe, rozważania Drogi krzyżowej, modlitwy w Godzinie Miłosierdzia, modlitwy do Matki Bożej Miłosierdzia i św. Siostry Faustyny oraz Litanie, Gorzkie żale i pieśni z nutami.
Modlitewnik jest dostępny również w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim.Powrót