Zrodlo - informacje o książce

Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna

Andrzej Napiórkowski OSPPE

notka:

Książka Jezus Chrystus objawiony i objawiający jest współczesnym spojrzeniem na tajemnicę Jezusa z Nazaretu, który okazuje się być jednorodzonym Synem jedynie prawdziwego Boga, jakim jest JHWH, objawiający się najpierw żydom jako narodowi wybranemu, a następnie w chrześcijaństwie - wszystkim ludziom dobrej woli. Stąd Jezus, posłany przez Boga Ojca, jest nie tylko przez Niego odsłaniany, lecz również objawia Tego, który Go posłał. Więcej nawet: ponieważ ten Mesjasz jest jednocześnie Bogiem - Człowiekiem (misterium incarnationis) ukazuje On również prawdę o człowieku jemu samemu. Jezus objawia także prawdę o człowieku nawet samemu Bogu Ojcu.
Autor prezentuje nie tylko nauczanie teologii katolickiej, lecz również aktualne rozumienie Jezusa i Jego znaczenie w dziejach świata w świecie pozakościelnym: u Żydów, u niechrześcijan, u ateistów czy w innych religiach.Powrót