Zrodlo - informacje o książce

Spotkania z Maryją w Tajemnicach Różańcowych. Materiały do pracy w...

ks. Piotr Łabuda, ks. Grzegorz Rzeźwicki

spis treści:

WPROWADZENIE
TAJEMNICE RADOSNE
I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
II. Nawiedzenie świętej Elżbiety
III. Narodzenie Pana Jezusa
IV. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
V. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
TAJEMNICE ŚWIATŁA
I. Chrzest Jezusa w Jordanie
II. Objawienie Jezusa w Kanie na weselu
III. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
IV. Przemienienie na górze Tabor
V. Ustanowienie Eucharystii
TAJEMNICE BOLESNE
I. Modlitwa w Ogrójcu
II. Biczowanie Pana Jezusa
III. Cierniem ukoronowanie
IV. Dźwiganie krzyża
V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
TAJEMNICE CHWALEBNE
II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
III. Zesłanie Ducha Świętego
IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
V. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
NOTA REDAKCYJNA
LITERATURA
WYKAZ SKRÓTÓW

notkaPowrót