Zrodlo - informacje o książce

Spotkania z Maryją w Tajemnicach Różańcowych. Materiały do pracy w...

ks. Piotr Łabuda, ks. Grzegorz Rzeźwicki

notka:

Książka Spotkania z Maryją w tajemnicach różańcowych jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II z listu apostolskiego O Różańcu Świętym, w którym zwraca on uwagę na to, aby dzieciom i młodzieży polecać tę modlitwę, bo jest ona czymś pięknym i owocnym na drodze ich wzrastania (por. RVM 42).
Książka zawiera konspekty spotkań dla opiekunów i animatorów prowadzących spotkania poświęcone Maryi w różnych grupach parafialnych. Każde jednostka ułożona jest według następującego schematu:
- tezy i cel spotkania;
- wprowadzenie
w tajemnicę różańcową;
- rozważanie fragmentu
z Pisma Świętego, odnoszącego się do określonej tajemnicy;
- przywołanie różnych przykładów z życia w połączeniu z dyskusją;
- odniesienie tajemnicy różańcowej
do własnego życia, wyimki z pism świętych;
- wskazania do naśladowania Jezusa i Maryi, które wiążą się z omawianą tajemnicą różańcową;
- modlitwa końcowa.

spis treci (lub pocztek spisu treci)Powrót