Zrodlo - informacje o książce

Przybądź Duchu Święty. Modlitewnik

o. Stanisław Maria Kałdon OP

notka:

Veni Creator Spiritus.
Przyjdź Duchu Stworzycielu.

Przyjdź, ze sądem Swoim, z ogniem i z burzą siły Swojej i to wszystko co w ludzkości złe zgub i zniszcz, a potem daj wszystkim ludom wolność, swobodę, niezależność i życie. Naucz nas jak się godzić, szanować i miłować mamy. jako dzieci jednego niebieskiego Ojca i wyznawcy Ducha Stworzyciela, co jest Duchem wolności.

Przyjdź i stwórz nam. Polakom serca nowe, pełne czulej miłości, i szlachetnych poświęceń, abyśmy wszystkim umieli dobrze życzyć i wszystkich kochać, ale nade wszystko cenić i miłować ojczyznę swoją.
Przyjdź i stwórz nam wolę silną, mocną, która nigdy by się nie złamała, ani nie zachwiała w tym, co dobre, co szlachetne, co wzniosłe.

Przyjdź i odnów dusze nasze, aby pełne były głębokiej wiary, zawsze wdzięczne i wierne Bogu.
Przyjdź i spraw niech serca, wole i dusze nasze będą braterskie i tak silnie miłością wzajemną spojone, byśmy byli narodem bohaterskim, gdzie chodzi o obronę czci Bożej, byśmy byli narodem kapłańskim, gdzie chodzi o szczęście ludzkości.Powrót