Zrodlo - informacje o książce

Nadzwyczajne łaski i uzdrowienia za wstawiennictwem Sługi Bożego JPII

o. Gabriel Bartoszewski OFMCap

notka:

Ta książka to zbiór świadectw wielkiej wiary i zaufania do świętości i wstawiennictwa Jana Pawła II. Wyrażaja one przekonanie i dziękczynienie czy to duchowe czy fizyczne, zwłaszcza łaski zdrowia.
Publikowanie tych łask ma dużą wymowę duszpasterską. Mogą się ona przyczynić nie tylko do utrwalenia sławy świętości, ale przede wszystkim do pogłębiebia wiary i ufnosci wiernych w dobroć Bożą, objawioną w osobie Papieża Polaka, zwłaszcza w obecnym zlaicyzowanym świecie.
Bez względu na różnice w listach-świadectwach uwidacznia się głębokie przekonanie ich autorów, iż otrzymana łaska - zmiana w sytuacji materialnej, duchowej, zdrowotnej, rodzinnej - nastąpiła na skutek wstawiennictwa Sługi Bożego Jana Pawła II.
Wśród powyższych opisów najwięcej jest próśb i podziękowań dotyczących zdrowia.Powrót