Zrodlo - informacje o książce

Większa radość w niebie. Spotkać Jezusa i Jego przebaczenie

Andrea Mardegan

notka:

Autor na podstawie opisu ewangelicznych scen spotkań Jezusa z grzesznikami (dialog z Zacheuszem, Samarytanką, z Piotrem po jego zaparciu się), prezentuje biblijną teologię nawrócenia i przebaczenia grzechów. Ewangeliczne przesłanie, napisane prostym językiem, skierowane jest do wszystkich, którzy w Piśmie Świętym szukają inspiracji do przemiany życia i nawrócenia.Powrót