Zrodlo - informacje o książce

Kościół i media w dialogu

ks. Wiesław Al. Niewęgłowski

notka:

Niniejsza publikacja jest zapisem dotyczącym mediów w Polsce w okresie transformacji. To zabieg nietypowy, bowiem omówienie kondycji mediów, przemiany, aktywów i pasywów zawarte jest w kazaniach. Jest to szczególna rejestracja dokonujących się przemian, jakim podlegały i podlegają w Polsce środki społecznego przekazu, odsłania ich szanse i zagrożenia. Prezentowany zbiór wypowiedzi odnotowuje proces życia mediów, ich działań i zaniechań.Powrót