Zrodlo - informacje o książce

Dobro i zło. Z perspektywy psychologii społecznej

praca zbiorowa

notka:

Arthur G. Miller, profesor psychologii w Miami University w Oxford, Ohio, zredagował książkę, której celem jest przedstawienie psychologicznych problemów związanych z pytaniem o to, skąd w ludzkim zachowaniu bierze się dobro i zło? Zgromadził zespół znakomitych autorów, głównie z dziedziny psychologii społecznej, z których każdy napisał bardzo interesujący rozdział z problematyki, w której jest ekspertem. Są wśród nich tak wybitni specjaliści, jak - znani również z książek wydanych po polsku - Philip Zimbardo, David M. Buss i Elliot Aronson.
Niniejsza książka to współczesne kompendium wiedzy o dobru i złu. Imponujący jest wachlarz perspektyw, z którymi problematyka ta jest analizowana. Warto również podkreślić, że oprócz znakomitych analiz teoretycznych, autorzy wykorzystują w szerokim zakresie empiryczny dorobek wielu dziedzin psychologii, aby zbliżyć się do najtrafniejszego ujęcia problematyki dobra i zła.Powrót