Zrodlo - informacje o książce

Gawędy o potędze słowa

Janusz Zakrzeński

notka:

Poradnik oratorski z płytą CD

Nie jest rzeczą łatwą mówić pięknie i poprawnie nawet w ojczystym języku. Mistrz mowy polskiej Janusz Zakrzeński tę umiejętność opanował znakomicie. Nowa pozycja książkowa jego autorstwa stanowi rodzaj małego poradnika nie tylko dla studentów polonistyki, artystów, seminarzystów, nauczycieli, księży, ale dla wszystkich, którzy chcą mówić pięknie w języku polskim. Do książki dołączona jest płyta CD z dźwiękową wersją książki czytaną przez samego autora.Powrót