Zrodlo - informacje o książce

Droga wśród bezdroży. Elementy doktryny kościelnej

ks. Jan Szymborski

notka:

W książce między innymi:

* Proroctwa mesjańskie
* I ty zrozumiesz teologię
* Poznaj istotę sakramentów świętych
* Biblia fundamentem Objawienia
* Nauka Chrystusa drogowskazem
* Współczesne bezdroża
* Satanizm i kult demonów
* Współczesne formy bałwochwalstwa
* W świecie antychrysta
* Sidła przeciwnikaPowrót