Zrodlo - informacje o książce

Matka Klara Ludwika Szczęsna - Wielcy Ludzie Kościoła

ks. Kazimierz Panuś

notka:

Matka Klara Ludwika Szczęsna wcześnie postanowiła oddać swe życie Bogu. Nakłaniana przez ojca do zawarcia małżeństwa, mając 17 lat opuściła potajemnie rodzinny dom i wstąpiła do ukrytego Zgromadzenia Sług Jezusa. Wkrótce została skierowana do Krakowa, gdzie współpracując ze św. Józefem Sebastianem Pelczarem, zajęła się prowadzeniem przytuliska dla służących. Z tego dzieła z czasem zrodziło się Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, którego stała się pierwszą członkinią, współzałożycielką i przełożoną. Jej charyzmat na trwałe zaszczepiony został w duchowości i pracach apostolskich Sióstr Sercanek. Zmarła 7 lutego 1916 r. w Krakowie.Powrót