Zrodlo - informacje o książce

Biblijny rachunek sumienia kapłanów i osób konsekrowanych (książka)

ks. Janusz Nagórny

notka:

Rachunek sumienia bezpośrednio przygotowuje do dobrego przeżycia sakramentu pokuty, a praktykowany codziennie kształtuje całość życia moralnego chrześcijanina. W specjalny sposób dotyczy to kapłanów i osób życia konsekrowanego, którzy szukają woli Bożej we wszelkich wydarzeniach i doświadczeniach, by lepiej rozumieć Boży plan i Jego wskazania zawarte w tych znakach czasu, aby potem odważnie je realizować poprzez działanie zgodne z powołaniem i pierwotnym charyzmatem.Powrót