Zrodlo - informacje o książce

Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej (książka)

Wojciech Bołoz CSsR

notka:

Teologia moralna ma charakter etyki normatywnej. Jej zadaniem jest nie tylko odkrywanie norm moralnych, ale także ich systematyzowanie, głoszenie a przede wszystkim uzasadnianie. Uzasadnianie jest niewątpliwie najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem teologii moralnej zarówno z naukowego jak i pastoralnego punktu widzenia. Powinno ono dostarczać argumentów ukazujących obiektywizm i obowiązywalność norm. Równocześnie jednak trzeba uwzględnić śwaidomość tożsamości adresatów głoszonych norm, sposób ich myślenia, aby mogły one być przyjęte i przestrzegane. Dlatego uzasadnianie powinno być wciąż na nowo poddawane refleksji.Powrót