Zrodlo - informacje o książce

Czytanki różańcowe

Małgorzata Wątkowska (opr.)

notka:

Prawdziwe historie, niezwykłe zdarzenia!

Opowieści o ludziach, którzy w szczególny sposób doświadczyli Bożej miłości w swoim życiu i niezwykłej Boskiej ingerencji w ludzkie sprawy. Rozważanie cudownych uzdrowień, objawień i nawróceń, jakich doświadczyli inny, niech będzie zaproszeniem do pełniejszego uczestnictwa w życiu duchowym. Pozwólmy się prowadzić Maryi, zawierzając Jej naszą codzienność i otwierając szeroko nasze serca na łaski, jakie wyprasza dla nas u Swojego Syna. Niech te przykłady ożywiają naszą wiarę, dodają nadziei i rozpalają miłość do Boga i bliźnich.

Opracowała Małgorzata Wątkowska w oparciu o publikacje Henryka Bejdy i Małgorzaty Pabis.Powrót