Zrodlo - informacje o książce

Piotr Skarga - Wielcy Ludzie Kościoła

ks. Kazimierz Panuś

notka:

Ks. Piotr Skarga SJ, pierwszy rektor Akademii Wileńskiej, znakomity kaznodzieja króla Zygmunta III, autor wielokrotnie wydawanych "Żywotów świętych" i słynnych "Kazań sejmowych"; jako doświadczony polemista dotykał w swych wystąpieniach najboleśniejszych ran polskiego życia społecznego i religijnego: rozbicia jedności Kościoła, tolerowania różnowierców, bezprawia i samowoli szlacheckiej, wiodących kraj do zguby; wrażliwy na ludzką nędzę założył w Krakowie Bractwo Miłosierdzia i inne instytucje charytatywne; pod jego urokiem był Adam Mickiewicz i Jan Matejko; do jego mądrości sięgał także papież Jan Paweł II; stale uczy nas miłości Kościoła i Ojczyzny.Powrót