Zrodlo - informacje o książce

Śpiewnik parafialny "Niechaj sławią Cię Narody" (książka)

ks. Czesław Szewczyk

notka:

Wydanie to, oprócz zasadniczego, pełnego już działu pieśni sakralnych, obejmuje dodatkowo repertuar śpiewów mszalnych, nabożeństw oraz śpiewów pozaliturgicznych.Powrót