Źródło - Katalog książek

Wydawnictwo KUL
Towary lub tytuły już niedostępne


$42.84
Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM
"... i nie ma w żadnym innym zbawienia". Wyjątkowy charakter chrześc.
Wydawnictwo KUL
19976

$29.97
Halina Nuckowska
"MOBA TA ..."Język i styl listów pasterskich metropolity...
Wydawnictwo KUL
25848

$34.29
Krzysztof Leśniewski
"Nie potrzebują lekarza zdrowi..." Hezychastyczna metoda uzdrawiania
Wydawnictwo KUL
20102

$48.24
Beata K. Obsulewicz-Niewińska
"Nieobałamucona" wrażliwość. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii
Wydawnictwo KUL
25421

$26.73
Czesław Krakowiak (red.)
50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim JPII
Wydawnictwo KUL
26939

$14.22
Daria Chegurova
ABC chrześcijanina. Analiza myśli Benedykta XVI
Wydawnictwo KUL
26153

$9.45
Tadeusz Styczeń SDS, Jarosław Merecki SDS
ABC etyki
Wydawnictwo KUL
00010

$3.60
Ks. Waldemar Szczerbiński
Abrahama Joshuy Heschela Filozofia Człowieka
Wydawnictwo KUL
38036

$7.56
ks. Piotr Moskal (red.)
Afektywne poznanie Boga - Religia i mistyka tom IV
Wydawnictwo KUL
18919

$29.97
ks. Tomasz Duma
Akt i możność w filozofii realistycznej. Gallusa Mansera interpretacja
Wydawnictwo KUL
23604

$18.81
praca zbiorowa
Alkohol, alkoholizm i przemoc
Wydawnictwo KUL
00002

$31.05
Aidan Doyle, Edmund Gussmann
An ghaeilge - podręcznik języka irlandzkiego
Wydawnictwo KUL
23198

$47.16
ks. Marian Pokrywka
Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny
Wydawnictwo KUL
30946

$13.23
Stanisław Mirosław Wróbel
Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana
Wydawnictwo KUL
15847

$26.73
Coloman Etienne Viola
Anzelm z Aosty. Wiara i szukanie zrozumienia
Wydawnictwo KUL
26268

$22.50
ks. Piotr Moskal
Apologia religii katolickiej
Wydawnictwo KUL
36616

$18.90
Hugolin Langkammer OFM
Apostoł Paweł. Od nawrócenia aż po Rzym. Jak rozumieć Pismo Święte 12
Wydawnictwo KUL
25769

$19.26
ks. Stanisław Tymosz (red.)
Arcybiskup Jan Łaski reformator prawa
Wydawnictwo KUL
21288

$21.15
Krąpiec
Arystotelesowska koncepcja substancji. Dzieła VI
Wydawnictwo KUL
00086

$16.02
Jan Mazur OSPPE (red.)
Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej...
Wydawnictwo KUL
20785

$2.70
Rubinkiewicz
Biblia o odkupieniu
Wydawnictwo KUL
00498

$48.15
Helena Słotwińska
Błogosławieństwa osób w katechezie
Wydawnictwo KUL
23609

$53.55
Elżbieta Nawrocka (red.)
Bogu i Ojczyźnie. KUL w wypowiedziach Prymasów Polski
Wydawnictwo KUL
25776

$15.39
Abp Józef Życiński
Bóg postmodernistów
Wydawnictwo KUL
31078

$5.31
Mariola Łaguna
Budować obraz siebie
Wydawnictwo KUL
00505

$33.30
ks. Marian Rusecki (red.)
Być chrześcijaninem - teologia dla szkół średnich
Wydawnictwo KUL
00246

$9.45
Krąpiec
Byt i istota. Dzieła tom XI
Wydawnictwo KUL
00347

$6.30
Piotr Nowaczyński (red.)
Chrystus w literaturze polskiej
Wydawnictwo KUL
38054

$2.70
ks. Stanisław Bielecki
Chrześcijanin i czas według listów św.Pawła. Seria:Jak rozumieć Pismo Święte
Wydawnictwo KUL
00671

$26.73
Filip Ciepły
Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
Wydawnictwo KUL
30466

$16.56
Anna Małdrzykowska SAC
Chrześcijaństwo jest osobą
Wydawnictwo KUL
38048

$14.22
ks. stanisław Wilk
Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej
Wydawnictwo KUL
10169

$19.80
Paula Gruszczyński Anicet Piotr Rączka
Chrześcijaństwo w epoce smartfonów
Wydawnictwo KUL
49810

$26.82
Stanisław Kowalczyk
Ciało człowieka w refleksji filozoficznej
Wydawnictwo KUL
26608

$40.50
ks. Stanisław Dyk
Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne lekcjonarza mszalnego
Wydawnictwo KUL
42758

$45.00
ks. Adam Rybicki
Compassio Mariae w chrześcijańskim życiu duchowym. Studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury
Wydawnictwo KUL
26698

$20.34
Aleksandra Gała, Iwona Ulfik-Jaworska (red.)
Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców
Wydawnictwo KUL
20444

$26.73
ks. Stanisław Kowalczyk
Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna
Wydawnictwo KUL
22435

$5.40
Mieczysław Albert Krąpiec
Człowiek w kulturze. Dzieła XIX
Wydawnictwo KUL
23834

$17.01
Mieczysław Albert Krąpiec OP
Człowiek w kulturze. W obronie realizmu 19/2007
Wydawnictwo KUL
24082

$26.73
ks. Stanisław Kowalczyk
Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistyczn.
Wydawnictwo KUL
19728

$29.97
Ewa Albińska
Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym
Wydawnictwo KUL
17989

$27.45
św. Tomasz z Akwinu
De bono - O dobru
Wydawnictwo KUL
00925

$25.56
św. Tomasz z Akwinu
De Conscientia - O sumieniu
Wydawnictwo KUL
29254

$20.79
św. Tomasz z Akwinu
De ideis - O ideach
Wydawnictwo KUL
17993

$28.35
św. Tomasz z Akwinu
De passionibus - O uczuciach
Wydawnictwo KUL
23614

$20.70
św. Tomasz z Akwinu
De veritate - O prawdzie
Wydawnictwo KUL
01408

$24.30
Beata Wyżlic Małgorzata Komsta Tokarza Parysiewicz
Dialog w rodzinie - dobre praktyki
Wydawnictwo KUL
49811

$19.80
Krzysztof Kunka Sławomir Gódz
Dlaczego jeszcze jestem w kościele?
Wydawnictwo KUL
49813

$15.03
Mieczysław Krąpiec
Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne
Wydawnictwo KUL
11108

$53.10
ks. Stanisław Czesław Bartnik
Dogmatyka katolicka cz.1
Wydawnictwo KUL
01173

$53.10
ks. Czesław Stanisław Bartnik
Dogmatyka katolicka cz.2
Wydawnictwo KUL
10584

$53.55
Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski (red.)
Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia
Wydawnictwo KUL
30465

$28.35
Anna Maria Nicola Tokarska CSSJ
Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna na przykładzie św.F.Kowalsk
Wydawnictwo KUL
22803

$23.58
ks. Stanisław Dyk
Duch Słowo Kościół
Wydawnictwo KUL
23042

$54.00
Stanisław Celestyn Napiórkowski (red.)
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom I Kościół w mocy Ducha Świętego
Wydawnictwo KUL
32500

$54.00
Stanisław Celestyn Napiórkowski (red.)
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom II Kościół domem
Wydawnictwo KUL
47621

$35.10
Celestyn Stanisław Napiórkowski
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom III - Kościoły - Wspólnoty i ruchy religijne - Ekumenizm
Wydawnictwo KUL
49814

$48.51
ks. Marek Chmielewski
Duchowość według Jana Pawła II
Wydawnictwo KUL
55164

$60.21
Zbigniew Narecki
Duszpasterstwo zwyczajowe w parafii a urzeczywistnienie Kościoła
Wydawnictwo KUL
27652

$26.73
ks. Ryszard Kamiński
Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej
Wydawnictwo KUL
21286

$28.98
ks. Andrzej Łuczyński
Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcyjonalnych
Wydawnictwo KUL
23838

$28.80
Urszula Dudziak
Dziecko - problemy i potrzeby
Wydawnictwo KUL
49816

$23.67
Hugolin Langkammer OFM (opr.)
Dzieje Apostolskie - Pismo Święte SiNT w przekł. z jęz.oryginalnych
Wydawnictwo KUL
24921

$21.15
Maritain
Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej
Wydawnictwo KUL
01427

$5.31
ks. Michał Czajkowski
Egzystencjalna lektura biblii (seria: Jak rozumieć Pismo świete 6)
Wydawnictwo KUL
01543

$25.74
Michał Wyrostkiewicz
Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspektywy teologicznomoral
Wydawnictwo KUL
20784

$17.10
ks. Janusz Nagórny, Jerzy Gocko SDB (red.)
Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła
Wydawnictwo KUL
17083

$12.60
Leonard Górka SVD, Pawłowski Sławomir (red.)
Ekumeniczna odpowiedzialność na początku trzeciego tysiąclecia
Wydawnictwo KUL
09574

$18.00
Przemysław Pawłowski Sławomir Kantyka
Ekumenizm dla ewangelizacji
Wydawnictwo KUL
49818

$11.34
Józef Herbut
Elementy metodologii filozofii
Wydawnictwo KUL
13217

$48.15
Janusz Mariański
Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian
Wydawnictwo KUL
26154

$48.15
Iwan Kotlarewski
Eneida (w tłumaczeniu Piotra Kuprysia)
Wydawnictwo KUL
24390

$27.81
Eugeniusz Niebelski (red.)
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Wydawnictwo KUL
20100

$23.58
ks. Marcin Wysocki
Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana i Cypriana
Wydawnictwo KUL
28882

$28.98
ks. Janusz Nagórny
Etyka Przymierza Starego Testamentu
Wydawnictwo KUL
28634

$63.00
ks. Stanisław Janeczek, Anna Starościc (red.)
Etyka t.I, t.II
Wydawnictwo KUL
52702

$20.34
ks. Stanisław Tymosz
Eucharystia fons vitae - współczesne problemy prawne
Wydawnictwo KUL
19727

$5.40
Praca zbiorowa
Eucharystia- źródło,szczyt i życie
Wydawnictwo KUL
38047

$10.44
ks. Antoni Paciorek (opr.)
Ewangelia wg św.Jana (seria: Pismo św. Starego i Nowego Test.)
Wydawnictwo KUL
01597

$22.68
Hugolin - tłumaczenie Langkammer
Ewangelia wg św.Łukasza (ser.Pismo św. S.i N.Test.)
Wydawnictwo KUL
15920

$7.20
Hugolin Langkammer
Ewangelia wg św.Marka (seria: Pismo św. Starego i Nowego Testamen)
Wydawnictwo KUL
01601

$7.56

Ewangelia wg św.Mateusza
Wydawnictwo KUL
32704

$48.15
ks. Stanisław Tymosz
Ewolucja kościelnego prawa polskiego w świetle kodyfikacji do XIX w.
Wydawnictwo KUL
25596

$2.70

Faryzeusze. Historia - Ewangelia. Seria: Jak rozumiec Pismo święte 13
Wydawnictwo KUL
01611

$9.45
Jan Paweł II
Fides et ratio - Tekst i komentarze
Wydawnictwo KUL
11107

$38.52
Marek Osmański
Filona z Aleksandrii. Etyka upodabniania się do Boga
Wydawnictwo KUL
22808

$6.30
ks. Stanisław Kowalczyk
Filozofia Boga
Wydawnictwo KUL
19975

$25.74
ks. Stanisław Kowalczyk
Filozofia kultury
Wydawnictwo KUL
01647

$26.10
Stanisław ks Janeczek
Filozofia religii
Wydawnictwo KUL
36617

$64.26
Fernand Van Steenberghen
Filozofia w wieku XIII
Wydawnictwo KUL
19734

$6.66
ks. Piotr Moskal (red.)
Filozofować w kontekście teologii. Problem religii prawdziwej Tom II
Wydawnictwo KUL
17074

$2.70
ks. Piotr Moskal
Filozofować w kontekście teologii. Religia-natura-łaska Tom I
Wydawnictwo KUL
17073

$40.68
ks. Włodzimierz Broński
Formacja homiletyczna alumnów w WSD w Polsce
Wydawnictwo KUL
21285

$21.42
ks. Franciszek Leśniak, ks. Remigiusz Popowski
Formacja ludzka powołanych do kapłaństwa
Wydawnictwo KUL
20120

$7.20
ks. Janusz Nagórny, ks. Tadeusz Zadykowicz (red.)
Formacja moralna. Formacja sumienia
Wydawnictwo KUL
01657

$32.13
Adam A. Szafrański
Geertz a antropologiczne dyskusje wokół religii
Wydawnictwo KUL
21284

$21.42
Bartosz Jóźwik (red.)
Globalizacja i integracja europejska
Wydawnictwo KUL
24399

$41.76
Franciszek Kanusz Mazurek
Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka
Wydawnictwo KUL
01756

$8.10
Arkadiusz Gut
Gottlob Frege i problemy filozofii współczesnej
Wydawnictwo KUL
38035

$28.35
Giovanni Reale
Historia filozofii starożytnej Tom IV
Wydawnictwo KUL
01826

$19.89
Giovanni Reale
Historia filozofii starożytnej - tom V
Wydawnictwo KUL
01827

$22.50
Giovanni Reale
Historia filozofii starożytnej Tom I
Wydawnictwo KUL
01823

$23.67
Giovanni Reale
Historia filozofii starożytnej Tom II
Wydawnictwo KUL
01824

$26.46
Giovanni Reale
Historia filozofii starożytnej Tom III
Wydawnictwo KUL
01825

$21.42
ks. Jerzy Misiurek
Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej (w. XVIII-XIX) t.2
Wydawnictwo KUL
25356

$21.42
ks. Jerzy Misiurek
Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej Tom I (w.X-XVII)
Wydawnictwo KUL
01838

$21.15
ks. Jerzy Misiurek
Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej TOM III
Wydawnictwo KUL
01839

$23.67
ks. Bolesław Kumor
Historia Kościoła tom I
Wydawnictwo KUL
01848

$23.67
ks. Bolesław Kumor
Historia Kościoła tom II
Wydawnictwo KUL
01849

$23.67
ks. Bolesław Kumor
Historia Kościoła tom III
Wydawnictwo KUL
01850

$23.67
ks. Bolesław Kumor
Historia Kościoła tom V
Wydawnictwo KUL
01853

$25.56
ks. Bolesław Kumor
Historia Kościoła tom VI
Wydawnictwo KUL
09831

$16.20
ks. Bolesław Kumor
Historia Kościoła tom VII
Wydawnictwo KUL
01851

$39.69
ks. Bolesław Kumor
Historia Kościoła tom VIII
Wydawnictwo KUL
01847

$35.37
J. Misiurek, J. Popławski, K.red Burski
Homo Orans IV - Modlitwa różańcowa
Wydawnictwo KUL
10171

$26.73
ks. J. Misiurek, ks. J. Popławski, ks. K. Burski (red.)
Homo Orans VII Modlitwa przebłagalna
Wydawnictwo KUL
25773

$23.58
J. Misiurek, J. Popławski, K. Burski (red.)
Homo orans VIII Modlitwa Błagalna
Wydawnictwo KUL
24922

$16.02
Antoni J. Nowak OFM
Homo Religiosus
Wydawnictwo KUL
10399

$26.73
ks. J. Misiurek, ks. J. Popławski, ks. K. Burski (red.)
Horo Orans VI Modlitwa dziękczynna
Wydawnictwo KUL
25772

$9.45
ks. Stanisław Sojka
Ideał życia kapłańskiego w świetle pism świetego Grzegorza Wielkiego
Wydawnictwo KUL
10398

$32.13
Joanna Misztal-Konecka
Incestum w prawie rzymskim
Wydawnictwo KUL
21289

$3.60
abp Józef Życiński
Inspiracje chrześcijańskie w powstaniu nauki nowożytnej
Wydawnictwo KUL
01909

$37.44
ks. Włodzimierz Broński
Integralne kształcenie kaznodziei
Wydawnictwo KUL
18917

$32.13
Bruno Forte
Istota chrześcijaństwa
Wydawnictwo KUL
22807

$26.46
Mieczysław Albert Krąpiec
Ja - człowiek
Wydawnictwo KUL
16906

$28.89
Stanisław C. . Napiórkowski OFMConv
Ja, Służebnica Pana (problemy-poszukiwania-perspektywy)
Wydawnictwo KUL
27507

$3.24
Stefan Kozłowski
Jak żyć zdrowo i bezpiecznie - radzą studenci KUL
Wydawnictwo KUL
11171

$29.97
Leon Dyczewski (red.)
Jaka informacja?
Wydawnictwo KUL
27368

$21.42
Stanisława Steuden, Wiesława Okła (red.)
Jakość życia w chorobie
Wydawnictwo KUL
20101

$17.01
Czesław Krakowiak, Bogusław Migut (red.)
Jedna wiara jedna Msza. Od Mszału Piusa V do Mszału Pawła VI
Wydawnictwo KUL
26938

$42.84
ks. Janusz Lekan
Jezus Chrystus pośrednik Zbawienia w hiszpańskiej teologii posoborowej
Wydawnictwo KUL
29252

$41.76
ks. Stanisław Haręzga
Jezus i Jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii...
Wydawnictwo KUL
18920

$45.00
Mirosław Stanisław Wróbel
Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie
Wydawnictwo KUL
42761

$18.90
Henryk Drawnel SDB (red.)
Jezus jako Syn Boży w NT i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej
Wydawnictwo KUL
22806

$57.87
Krzysztof Góźdź
Jezus. Twórca i Spełniciel naszej wiary
Wydawnictwo KUL
27562

$10.62
Mieczysław Albert Krąpiec
Język i świat realny - Dzieła tom XIII
Wydawnictwo KUL
11125

$16.20
Praca zbiorowa
Kapłaństwo posługi
Wydawnictwo KUL
38019

$42.84
Halina W Wrońska CM
Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne
Wydawnictwo KUL
23606

$31.05
ks. Marian Zając
Katecheza maryjna w Polsce w latach 1905-2005
Wydawnictwo KUL
20099

$37.44
ks. Paweł Mąkosa
Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
Wydawnictwo KUL
30464

$36.45
ks. Andrzej Kiciński
Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną
Wydawnictwo KUL
23613

$24.30
Sławomir Pawłowski
Katechizm Kościoła Katolickiego w ekumenicznej perspektywie dogmatycznoteologicznej
Wydawnictwo KUL
38017

$21.51
ks. Czesław Krakowiak
Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym
Wydawnictwo KUL
11116

$22.50
Iwona Ulfik-Jaworska
Komputerowi mordercy. Tendencje konstruktywne i destruktywne u graczy
Wydawnictwo KUL
16670

$37.80
ks. S. Czesław Bartnik
Kościół
Wydawnictwo KUL
27367

$32.13
Piotr Kopiec
Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji
Wydawnictwo KUL
25774

$25.74
Józef Krukowski
Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych
Wydawnictwo KUL
11110

$37.80
Antoni Dębiński
Kościół i prawo rzymskie
Wydawnictwo KUL
22627

$8.55
Michał Kozak MIC
Kościół jako communio według Gerarda Philipsa
Wydawnictwo KUL
11105

$42.84
Roman Jusiak OFM
Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych i religijnych w Polsce
Wydawnictwo KUL
28438

$19.26
praca zbiorowa
Kościół marzeń? O reformie kościoła w Polsce. Tydzień Eklezjologiczny 2008
Wydawnictwo KUL
28633

$17.01
ks. Robert Skrzypczak
Kościół misyjny według Jana Pawła II
Wydawnictwo KUL
30948

$4.50
Jerzy Gocko
Kościół obecny w świecie - posłany do świata
Wydawnictwo KUL
38031

$42.84
M.ks Rusecki, ks. K. Kaucha, J.ks Mastej
Kościół w czasach Jana Pawła II
Wydawnictwo KUL
16788

$22.50
jan Walkusz
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura TOM 12
Wydawnictwo KUL
49821

$22.50
Jan Walkusz
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura TOM 13
Wydawnictwo KUL
49822

$25.20
Jan Walkusz
Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura TOM 14
Wydawnictwo KUL
49823

$14.13
ks. Jan Walkusz
Kościół w Polsce.Dzieje i Kultura TOM 1
Wydawnictwo KUL
02912

$18.90
praca zbiorowa
Kościół w Polsce.Dzieje i kultura TOM 10
Wydawnictwo KUL
32131

$22.50
praca zbiorowa
Kościół w Polsce.Dzieje i kultura TOM 11
Wydawnictwo KUL
36618

$21.42
Jan Walkusz (red.)
Kościół w Polsce.Dzieje i kultura TOM 2
Wydawnictwo KUL
02911

$33.21
Jan Walkusz (red.)
Kościół w Polsce.Dzieje i kultura TOM 3
Wydawnictwo KUL
17094

$34.29
Jan Walkusz (red.)
Kościół w Polsce.Dzieje i kultura TOM 4
Wydawnictwo KUL
15740

$37.44
Jan Walkusz (red.)
Kościół w Polsce.Dzieje i kultura TOM 5
Wydawnictwo KUL
18916

$14.40
praca zbiorowa
Kościół w Polsce.Dzieje i kultura TOM 6
Wydawnictwo KUL
32130

$24.66
Jan Walkusz (red.)
Kościół w Polsce.Dzieje i kultura TOM 7
Wydawnictwo KUL
24081

$26.73
Jan Walkusz (red.)
Kościół w Polsce.Dzieje i kultura TOM 8
Wydawnictwo KUL
26937

$25.56
Jan Walkusz (red.)
Kościół w Polsce.Dzieje i kultura TOM 9
Wydawnictwo KUL
32498

$53.55
Krzysztof Góźdź
Kościół zbawienia
Wydawnictwo KUL
30463

$21.42
Ryszard Rubinkiewicz SDB
Królestwo Boże jest wśród was. Wybrane zagadnienia z teologii biblijnej
Wydawnictwo KUL
29887

$22.50
Krzysztof Mielcarek (red.)
Królestwo Boże. Dar i nadzieja
Wydawnictwo KUL
28110

$18.18
Piotr Nitecki
Ksiądz Stefan Wyszyński student KUL w latach 1925-1929
Wydawnictwo KUL
17991

$3.60
Hugolin Langkammer
Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza
Wydawnictwo KUL
32703

$2.70

Księga Ezechiela
Wydawnictwo KUL
32705

$2.70
Lech Stachowiak
Księga Jeremiasza - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
Wydawnictwo KUL
11131

$25.20
ks. Adam Kubiś (red.)
Księga Jonasza (s: Pismo Św Starego i Nowego Testamentu)
Wydawnictwo KUL
63596

$3.60
ks. Antoni Tronina
Księga Tobiasza. Księga Judyty. Księga Estery (seria: Pismo św. SiNT)
Wydawnictwo KUL
02867

$13.23
praca zbiorowa
Ku Duchowej Integracji Europ. Teologia w dialogu 11
Wydawnictwo KUL
38032

$53.55
praca zbiorowa
Ku mariologii w kontekście komplet tomów 1-3
Wydawnictwo KUL
24924

$29.97
ks. Przemysław Kantyka
Ku wspólnemu rozumieniu Kościoła. Eklezjologia dialogu katolicko-meto.
Wydawnictwo KUL
24388

$83.52
Dariusz Wadowski (red.)
Kultura Media Społeczeństwo
Wydawnictwo KUL
23051

$42.84
Elżbieta Szczot (red.)
Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do wiecznego miasta
Wydawnictwo KUL
22805

$42.84
Krzysztof Góźdź (red.)
Leksykon polskich dogmatyków XX i XXI wieku
Wydawnictwo KUL
29251

$53.55
Piotr Francuz, Robert Mackiewicz
Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów
Wydawnictwo KUL
28754

$3.60

List do Efezjan - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
Wydawnictwo KUL
11147

$4.77
ks. Antoni Tronina, ks. Antoni Paciorek
List do Filemona
Wydawnictwo KUL
11104

$3.60

List do Filipian
Wydawnictwo KUL
32706

$5.67
pr. zbiorowa
List do Kolosan - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
Wydawnictwo KUL
11146

$10.80
Barbara Grodzieńska (opr.)
Listy pasterskie - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
Wydawnictwo KUL
18918

$5.40
Górski Konrad
Literatura i katolicyzm
Wydawnictwo KUL
38022

$26.73
Paweł Garbacz
Logika i artefakty
Wydawnictwo KUL
20783

$8.55
Marek Osmański
Logos i stworzenie. Filozoficzna interpretacja traktatu DE OPIFICIO MUNDI Filona z Aleksandrii
Wydawnictwo KUL
38023

$31.50
Juan Luis Lorda
Łaska Boża
Wydawnictwo KUL
42770

$34.20
Mariusz Zemło (red.)
Małe Miasta. Tradycje walk o niepodległość
Wydawnictwo KUL
38955

$18.90
Zdzisław Marian Stepulak (red.)
Małżeństwo i rodzina wobec aborcji
Wydawnictwo KUL
30947

$19.26
ks. Stanisław Tymosz (red.)
Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań
Wydawnictwo KUL
23612

$27.81
Piotr Plisiecki
Marcin z Tours zwyczajny święty
Wydawnictwo KUL
24497

$19.26
Karol Klauza, Kazimierz Pek MIC (red.)
Mariologia Jana Pawła II
Wydawnictwo KUL
22434

$26.73
ks. Marek Gilski
Mariologia kontekstualna św.Augustyna
Wydawnictwo KUL
20443

$21.42
Ks. Tadeusz Zadykowicz
Maryjność moralności chrześcijańskiej
Wydawnictwo KUL
27508

$31.50
Czesław Stanisław Bartnik
Matka Boża
Wydawnictwo KUL
38034

$19.80
Alicja Stępniewska
Matki Ojców Kościoła
Wydawnictwo KUL
49824

$58.95
Dorota Bis, Alina Rynio (red.)
Media w wychowaniu chrześcijańskim
Wydawnictwo KUL
29246

$6.66
Dorota Rafalska
Medjugorje: prawda czy fałsz?
Wydawnictwo KUL
10685

$8.55
Stanisław Kowalczyk
Metafizyka ogólna
Wydawnictwo KUL
11134

$11.34
Andrzej Maryniarczyk
Metoda metafizyki realistycznej
Wydawnictwo KUL
38033

$12.33

Metodologia nauk przyrodniczych
Wydawnictwo KUL
11135

$10.44
ks. Marek Chmielewski
Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej
Wydawnictwo KUL
17075

$43.20
-
Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza
Wydawnictwo KUL
63094

$41.76
Giulia Paola di Nicola, Attilio Danese
Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu
Wydawnictwo KUL
30458

$37.80
Jan Paweł II
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich
Wydawnictwo KUL
23833

$15.12
Jan Paweł II
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich - Tom III
Wydawnictwo KUL
03324

$12.33
Jan Paweł II
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich - Tom IV
Wydawnictwo KUL
03325

$26.82
Arkadiusz Jabłońskli, Mariusz Zemło (red.)
Między unifikacją a dezintegracją. Kondycja wiedzy we współczesnym ...
Wydawnictwo KUL
25420

$16.02
ks. Krzysztof Jeżyna, ks. Tadeusz Zadykowicz ( red)
Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła
Wydawnictwo KUL
21549

$32.13
Franciszka Wanda Wawro (red.)
Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych
Wydawnictwo KUL
26699

$28.89
Franciszka Wanda Wawro (red.)
Młodzież w kontekście formowania się nowoczesnych społeczeństw
Wydawnictwo KUL
25971

$23.31
praca zbiorowa
Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej
Wydawnictwo KUL
38957

$25.20
ks. Bogusław Roman Sieroń
Model wychowania według Jezusa Chrystusa w ujęciu czterech Ewangelii kanonicznych
Wydawnictwo KUL
31043

$25.20
ks. Bogusław Roman Sieroń
Model wychownia chrześcijańskiego według świętego Pawła Apostoła
Wydawnictwo KUL
31044

$41.40
Andrzej Pietrzak
Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej
Wydawnictwo KUL
42765

$20.43
ks. Piotr Dykowski
Motywy antyczne w pismach Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego
Wydawnictwo KUL
29256

$25.74
Ryszard Łużny
Myśl słowiańska Jana Pawła II
Wydawnictwo KUL
23839

$31.05
Eugeniusz Niebelski, Stanisław Wilk (red.)
Na drodze do świętości. Rafał Kalinowski - powstaniec 1863 i karmelita
Wydawnictwo KUL
25598

$20.43
Praca zbiorowa
Natura i norma kontrowersje filozoficzne
Wydawnictwo KUL
31082

$33.21
Jerzy Breś
Naturalizm metodologiczny a koncepcja immanencji Boga w przyrodzie
Wydawnictwo KUL
23610

$21.42
Jadwiga Rowicka
Nauka Jana Pawła II o Chrystusie Słudze i jej znaczenie dla interpretacji charyzmatu Zgromadzenia Sług Jezusa
Wydawnictwo KUL
30462

$19.44
Praca zbiorowa
Nauka-wiara rola filozofi
Wydawnictwo KUL
31081

$28.35

Nawrócenie dworzanina królowej etiopskiej typem ewangelizacji bez granic
Wydawnictwo KUL
49825

$18.00
Marcin Składanowski (red.)
Nawrócenie. Ewangeliczne wezwanie i konteksty interpretacyjne
Wydawnictwo KUL
51750

$47.16
Witold Matwiejczyk
Niemieccy katolicy w poznańskiem a polityka narodowościowa rządu pruskiego 1871-1914
Wydawnictwo KUL
28632

$48.15
Eugeniusz Niebelski
Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie i podlaskie ...
Wydawnictwo KUL
25291

$57.87
Sławomir Partycki (red.)
Nowoczesność-Ponowoczesność.Społeczeństwo obywatelskie w Europie t.1,2
Wydawnictwo KUL
25422

$21.42
ks. Stanisław Kowalczyk
Nurty filozofii Boga w Polsce w latach 1880-2008
Wydawnictwo KUL
28109

$26.46
Tadeusz Styczeń SDS, Cezary Ritter (red.)
O Jana Pawła II teologii ciała
Wydawnictwo KUL
27460

$19.89
Mieczysław Albert Krąpiec
O rozumienie filozofii
Wydawnictwo KUL
11983

$2.70
ks. Piotr Moskal (red.)
Objawienie. Tom III Religia i mistyka
Wydawnictwo KUL
17090

$50.31
Stanisław Janeczek (red.)
Oblicza filozofii XVII wieku
Wydawnictwo KUL
26264

$3.60
Ks. Stanisław Sojka
Obowiązek czci Boga na podstawie psalmu 104
Wydawnictwo KUL
38044

$7.20
Praca zbiorowa
Obraz Boga Ojca w kulturze
Wydawnictwo KUL
38037

$5.40
Waldemar Rakocy
Obraz i funkcja Faryzeuszy w dziele Łukaszowym (Łk-Dz). Studium literacko-teologiczne
Wydawnictwo KUL
38039

$5.40
Maciej Munnich
Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii Hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich
Wydawnictwo KUL
38038

$12.33
Krzysztof Wiak
Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym
Wydawnictwo KUL
17089

$9.45

Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec relii
Wydawnictwo KUL
04205

$4.50
Ks. Antoni Nadbrzeżny
Od Matki Odkupienia do Matki wszystkich wierzących. Mariologia Edwarda Schillebeeckxa
Wydawnictwo KUL
38056

$11.34
Ks. Jacenty Mastej
Od objawienia do wiary
Wydawnictwo KUL
38058

$31.50

Od wiary Abrahama do wiary Koscioła
Wydawnictwo KUL
49826

$29.97
Małgorzata Tatala
Odbiór symboli religijnych przez młodzież
Wydawnictwo KUL
25292

$53.55
Agnieszka Lekka-Kowalik
Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki
Wydawnictwo KUL
24498

$23.58
ks. Wojciech Rzepa
Odpowiedzialność moralna w kontekście ludzkiej wolności
Wydawnictwo KUL
30457

$18.00
Zygmunt Hajduk
Ogólna metodologia nauk
Wydawnictwo KUL
27756

$76.50
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. Bóg wiary i Bóg filozofów. Tom III-2
Wydawnictwo KUL
20904

$76.50
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. Bóg wiary i Bóg filozofów. Tom III/1
Wydawnictwo KUL
55642

$78.75
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. Głosiciele słowa i słudzy waszej radości TOM XII
Wydawnictwo KUL
38043

$115.20
Josepf Ratzinger
Opera omnia. Jezus z Nazaretu TOM VI-1
Wydawnictwo KUL
49820

$49.50
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. Jezus z Nazaretu TOM VI-2
Wydawnictwo KUL
51749

$127.80
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. Kazania TOM XIV-1
Wydawnictwo KUL
03662

$79.20
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. Kazania TOM XIV-2
Wydawnictwo KUL
03664

$73.80
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. Kazania TOM XIV-3
Wydawnictwo KUL
03668

$58.50
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. Kościół - znak wśród narodów TOM VIII-2
Wydawnictwo KUL
39957

$58.50
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. Lud i dom Boży w nauce św. Augustyna o kościele TOM I
Wydawnictwo KUL
44924

$45.00
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. O nauczaniu II Soboru Watykańskiego TOM VII-1
Wydawnictwo KUL
54850

$45.00
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. O nauczaniu II Soboru Watykańskiego TOM VII-2
Wydawnictwo KUL
54851

$115.20
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. Pochodzenie i przeznaczenie T.V
Wydawnictwo KUL
63595

$63.00
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury TOM.II
Wydawnictwo KUL
49831

$67.50
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. Teologia liturgii TOM XI
Wydawnictwo KUL
38041

$49.50
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. W rozmowie z czasem TOM XIII-1
Wydawnictwo KUL
61925

$49.50
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. W rozmowie z czasem TOM XIII-2
Wydawnictwo KUL
61926

$49.50
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. W rozmowie z czasem TOM XIII-3
Wydawnictwo KUL
59012

$54.00
Joseph Ratzingera
Opera Omnia. Wiara w piśmie i tradycji TOM IX-1
Wydawnictwo KUL
60821

$49.50
Joseph Ratzingera
Opera Omnia. Wiara w piśmie i tradycji TOM IX-2
Wydawnictwo KUL
61924

$63.00
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. Wprowadzenie do chrześcijaństwa TOM IV
Wydawnictwo KUL
55213

$131.40
Joseph Ratzinger
Opera Omnia. Zmartwychwstanie i życie wieczne TOM X
Wydawnictwo KUL
44952

$5.67
-
Opoka Kościoła Chrystusowego. Bibliści KUL w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II
Wydawnictwo KUL
38055

$8.55

Opowieści apokryficzne - Paralipomenon, Leimonarion, Alatyr
Wydawnictwo KUL
11133

$18.18
Antoni Józef Nowak OFM
Osoba - unikat w kosmosie
Wydawnictwo KUL
22626

$21.42
Justyna Truskolaska
Osoba i zabawa
Wydawnictwo KUL
26269

$42.84
Antoni Jozafat Nowak OFM
Osoba konsekrowana
Wydawnictwo KUL
20786

$26.73
ks. Wincenty Granat
Osoba ludzka - próba definicji
Wydawnictwo KUL
18922

$14.22
Ks. marian Pokrywka
Osoba. Uczestnictwo. Wspólnota
Wydawnictwo KUL
38020

$4.50
ks. Antoni Tronina
Panie abym przejrzał! seria:Jak rozumieć Pismo święte 9
Wydawnictwo KUL
04597

$21.42
Michał Chaberek OP
Papieże wobec problemów teologicznych XIX wieku
Wydawnictwo KUL
27755

$56.79
Eugeniusz Wiśniowski
Parafie w średniowiecznej Polsce
Wydawnictwo KUL
16358

$23.58
Antoni Jozafat Nowak OFM
Parapsychologia
Wydawnictwo KUL
21290

$4.50
Ewa Sykuła
Pasja według Pasierba
Wydawnictwo KUL
38053

$58.95
Dorota Kornas-Biela
Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu
Wydawnictwo KUL
28631

$6.66
Kazimierz Pek
Per Spiritum ad Mariam
Wydawnictwo KUL
38057

$29.97
Anna Szudra, Katarzyna Uzar (red.)
Personalistyczny wymiar filozofii wychowania tom 1
Wydawnictwo KUL
28105

$40.50
Czesław Stanisław Bartnik
Personalizm
Wydawnictwo KUL
11356

$40.68
ks. Marian Rusecki (red.)
Personalizm polski
Wydawnictwo KUL
25771

$24.30
Wiesław Fiałkowski Marek Przygoda
Peryferie wiary wyzwaniem dla kościoła
Wydawnictwo KUL
49827

$13.23

Pierwsza i druga księga kronik - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
Wydawnictwo KUL
34739

$13.23
Homerski
Pierwsza i Druga Księga Machabejska (seria: Pismo św. SiNT)
Wydawnictwo KUL
04831

$14.22
Hugolin Langkammer (red.)
Pierwszy i drugi List do Tesaloniczan (seria: Pismo św. SiNT)
Wydawnictwo KUL
25597

$28.89
Klaudia Giordano
Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce
Wydawnictwo KUL
17988

$42.30
-
Plenitudo legis dilectio
Wydawnictwo KUL
25965

$32.13
ks. Janusz Nagórny
Płciowość - miłość - rodzina
Wydawnictwo KUL
28883

$25.74
Nagórny, Pokrywka (red.)
Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła
Wydawnictwo KUL
27512

$9.45
Robert Spaemann
Podstawowe pojęcia moralne
Wydawnictwo KUL
11137

$34.29
Krzysztof Orzeszyna
Podstawy relacji miedzy państwem a kościołami w konstytucjach państw.
Wydawnictwo KUL
23052

$30.60
Agnieszka Bielak, Piotr Nowaczyński (red.)
Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze
Wydawnictwo KUL
32499

$28.62
Praca zbiorowa
Pogranicza nauki. Protonauka-paranauka-pseudonauka
Wydawnictwo KUL
31080

$18.00
Marcin Składanowski (red.)
Pokuta w życiu chrześcijańskim
Wydawnictwo KUL
51751

$27.81
Grzegorz Górski
Polonia Restituta. Ustrój Państwa Polskiego w XX wieku
Wydawnictwo KUL
28752

$9.45

Polska średniowieczna doktryna "ius gentium"
Wydawnictwo KUL
05294

$29.97
ks. Waldemar Olech
Polska teologia nadziei w okresie posoborowym
Wydawnictwo KUL
28106

$37.44
Artur Mezglewski
Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne
Wydawnictwo KUL
28630

$18.00
Kazimierz Lipiec Dariusz Święs
Polskie drogi nowej ewangelizacji
Wydawnictwo KUL
49828

$64.26
Urszula Dudziak
Postawy wobec wychowania seksulanego a hierarchia wartości nauczycieli
Wydawnictwo KUL
28107

$3.24
ks. Lech Stachowiak
Potop biblijny; seria: Jak rozumieć Pismo święte 4
Wydawnictwo KUL
04627

$25.74
Ewa Zając
Potop w tradycji biblijnej oraz literaturze judaizmu okresu Drugiej Ś.
Wydawnictwo KUL
23608

$37.44
Krzysztof Wiak
Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi
Wydawnictwo KUL
28108

$51.39
Małgorzata Gałązka
Prawo karne wobec prokreacji pozaustrojowej
Wydawnictwo KUL
17992

$90.00
ks. D. Kwiatkowski, ks. W. Lech, E. Szczot (red.)
Prawo sakramentów. Wybór źródeł Kościoła łacińskiego
Wydawnictwo KUL
63093

$37.44
ks. Piotr Szczur
Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii
Wydawnictwo KUL
23837

$26.73
Franciszka Wanda Wawro (red.)
Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych
Wydawnictwo KUL
22436

$18.00
Marek Klimek (red.), Bogdan Więckiewicz (red.)
Problemy współczesnej rodziny polskiej
Wydawnictwo KUL
38959

$31.50
s. Jolanta Judyta Pudełko
Profetyzm w księdze Syracha
Wydawnictwo KUL
04696

$21.42
ks. Henryk Misztal
Promieniowanie Kapłaństwa
Wydawnictwo KUL
30456

$53.55
Stanisław Napiórkowski OFMConv (red.)
Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku
Wydawnictwo KUL
29248

$3.60
Stanisław Kiczuk
Przedmiot logiki formalnej oraz jej stosowalność
Wydawnictwo KUL
38052

$21.42
Karol Klauza, Michał Wyrostkiewicz (red.)
Przekaż mojemu ludowi co mówi Bóg. Ewolucja czy kryzys przepowiadania?
Wydawnictwo KUL
25418

$17.10
praca zbiorowa
Przekroczyć próg Kościoła
Wydawnictwo KUL
38051

$21.78
Jan Paweł II
Przekroczyć próg nadziei (oprawa twarda)
Wydawnictwo KUL
15377

$18.00
Jan Paweł II
Przekroczyć próg nadziei (oprawa miękka)
Wydawnictwo KUL
05185

$13.50
praca zbiorowa
Przestrzeń kulturowa Słowian
Wydawnictwo KUL
38960

$26.73
Ks. Stanisław Paździor
Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan.1095n.3
Wydawnictwo KUL
27509

$53.55
Stefan Kozłowski
Przyszłość ekorozwoju
Wydawnictwo KUL
17990

$34.29
Maria Braun-Gałkowska
Psychologia domowa
Wydawnictwo KUL
25770

$25.74
Jolanta Tomczuk-Wasilewska
Psychologia humoru
Wydawnictwo KUL
27459

$34.29
Teresa Paszkowska
Psychologia w kierownictwie duchowym
Wydawnictwo KUL
23611

$22.50
Steuden, Tucholska (red.)
Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby
Wydawnictwo KUL
27510

$21.42
Steuden, Janowski (red.)
Psychospołeczne konteksty doświadczania straty
Wydawnictwo KUL
27511

$18.00
Jan Pałęcki
Pytanie o liturgię. Misterium liturgii w życiu Kościoła
Wydawnictwo KUL
49829

$28.35
H. Drawnel SDB, A.ks Piwowar (red.)
Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem
Wydawnictwo KUL
26607

$18.90
Hugolin Langkammer OFM
Rachunek sumienia z Biblią
Wydawnictwo KUL
22432

$23.58
ks. Alfred Wierzbicki
Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość
Wydawnictwo KUL
29255

$18.90
Ks. Stanisław Potocki
Rady mądrości (5)
Wydawnictwo KUL
25966

$48.15
ks. Stanisław Tymosz
Recepcja nauczania Jana Pawła II w uchwałach Drugiego Polskiego Synodu Plenarnego
Wydawnictwo KUL
30455

$21.42
ks. Stanisław Tymosz (red.)
Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym
Wydawnictwo KUL
16671

$23.40
Jacek Hereć Monika Golbiak
Relacja nauka - wiara. Nowe ujęcie dawnego problemu
Wydawnictwo KUL
49830

$50.40
Marian Zdzisław Stepulak
Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym
Wydawnictwo KUL
29888

$39.60
ks. Piotr Moskal
Religia i prawda
Wydawnictwo KUL
24925

$31.50
praca zbiorowa
Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania
Wydawnictwo KUL
38961

$26.73
Wiesława Sajdek (red.)
Renesansowy ideał chrześcijanina. Źródła jedności narodów Europy
Wydawnictwo KUL
20442

$36.45
Tomasz Wach
Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych
Wydawnictwo KUL
27513

$21.42
Julia Gorbaniuk, Beata Parysiewicz (red.)
Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych
Wydawnictwo KUL
27074

$48.15
Maria Chuchra
Rodzina z dorosłym dzieckiem chorym na schizofrenię
Wydawnictwo KUL
29607

$19.26
Tomasz Gosztyła
Rodzinne uwarunkowania dojrzałej religijności młodzieży
Wydawnictwo KUL
29247

$42.84
Antoni Dębiński, Stanisław Jóźwiak (red.)
Romanitas & Christianitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam
Wydawnictwo KUL
27461

$25.74
Monika Sidor
Rosja i jej duchowość. Proza "pierwszej fali" emigracji rosyjskiej
Wydawnictwo KUL
27754

$14.22
Stanisław Gałkowski
Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego
Wydawnictwo KUL
38050

$26.73
Czesław Walesa
Rozwój religijności człowieka Tom I: Dziecko
Wydawnictwo KUL
16362

$22.50
Czesław Walesa, Małgorzata Tatala
Rozwój religijności człowieka Tom II: Młodzież
Wydawnictwo KUL
06612

$40.68
Stanisław T. Zarzycki SAC
Rozwój życia duchowego i afektywność
Wydawnictwo KUL
24499

$52.47
Sławomir rd. Pawłowski SAC
Różnić się w zgodzie. Księga pamiątkowa dedykowana Ks.Prof.L.Górce SVD
Wydawnictwo KUL
25777

$26.82
Wioletta Szymczak (red.)
Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę
Wydawnictwo KUL
27761

$28.80
ks. Janusz Nagórny
Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina
Wydawnictwo KUL
36619

$42.84
Henryk Misztal
Sanctorum Mater. Komentarz
Wydawnictwo KUL
24501

$30.24
Antoni Nowak
Satanizm, rock, narkomania, seks
Wydawnictwo KUL
06569

$4.77
ks. Krzysztof Graczyk
Schorzenie sclerosis multiplex a zdolności osoby do zawarcia...
Wydawnictwo KUL
06622

$26.82
praca zbiorowa
Scripta Biblica et Orientalia 1 (2009)
Wydawnictwo KUL
29253

$26.73
Janusz Mariański
Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie
Wydawnictwo KUL
20440

$19.26
ks. Andrzej Czaja, Małgorzata Wyżlic (red.)
Sens i wartość sakramentu małżeństwa
Wydawnictwo KUL
24387

$6.66
Daniluk
Sigla - zbiór skrótów nazw instytutów życia konsekrowanego, ...
Wydawnictwo KUL
06792

$64.26
Agata Mirek
Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 1954-1956
Wydawnictwo KUL
26605

$9.45
Dariusz Seweryn
Słowacki nie-mistyczny
Wydawnictwo KUL
38027

$34.29
ks. Stefan Szymik (red.)
Słowo Boże w zyciu i misji Kościoła
Wydawnictwo KUL
29244

$23.67
praca zbiorowa
Służba prawdzie wolności i życiu
Wydawnictwo KUL
38026

$5.40
Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
Służebnica Pana (problemy-poszukiwania-perspektywy)
Wydawnictwo KUL
25775

$21.15
praca zbiorowa
Sobór bliski Sobór daleki
Wydawnictwo KUL
06014

$21.42
ks. Krzysztof Burczak (red.)
Sobór Watykański II. Inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego..
Wydawnictwo KUL
23053

$42.84
Janusz Mariański
Socjologia moralności
Wydawnictwo KUL
19974

$40.68
ks. Henryk Drawnel SDB (red.)
Soteriologiczna metafora wody w Księdze Izajasza
Wydawnictwo KUL
26941

$26.73
Monika Waluś
Spiritus Sanctificator. Człowiek wobec Ducha świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537)
Wydawnictwo KUL
28881

$5.40
ks. Jacek Kucharski
Spocząć ze swymi przodkami. Jak rozumieć Pismo Święte
Wydawnictwo KUL
06793

$22.50
S. Fel, Maciej Hułas, Stephan Georg Raaba (red.)
Społeczeństwo gospodarka ekologia. Perspektywa encykliki społecznej "Caritas in veritate"
Wydawnictwo KUL
30461

$21.42
Edward Balawajder (red.)
Społeczeństwo obywatelskie
Wydawnictwo KUL
22804

$36.27
Artur Lis
Spory wokół biografii mistrza Wincentego Kadłubka
Wydawnictwo KUL
38962

$31.05
Marek Czachorowski
Spór o nierozerwalność małżeństwa. Analiza filozoficzna
Wydawnictwo KUL
27369

$3.60

Spór o prawo naturalne. Analiza modelu argumentacji etycznej J. Fuchsa
Wydawnictwo KUL
06460

$21.42
Dariusz Pachocki
Stachura totalny
Wydawnictwo KUL
22484

$64.26
Aleksandra Witkowska, Joanna Nastalaska
Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne tom 1 i t.2 +CD
Wydawnictwo KUL
21670

$27.81
Krzysztof Mielcarek
Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu ...
Wydawnictwo KUL
23835

$23.58
Maciej Munnich, Łukasz Niesiołowski-Spano (red.)
Starożytna Palestyna - Między Wschodem a Zachodem
Wydawnictwo KUL
25293

$28.35
Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM (red.)
Stary Testament a religie
Wydawnictwo KUL
28880

$7.56
Hugolin Langkammer
Stary Testament odczytany na nowo (seria: Jak rozumiec Pismo świete 2)
Wydawnictwo KUL
06671

$42.84
Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk (red.)
Starzenie się a satysfakcja z życia
Wydawnictwo KUL
20790

$31.05
ks. Jacenty Mastej
Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa
Wydawnictwo KUL
27462

$35.10
Praca zbiorowa
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Ojciec Soboru Watykańskiego II (1962-1965). Wybór dokumentów
Wydawnictwo KUL
42767

$20.34
ks. Jan Czerkawski, Przemysław Gut (red.)
Stefan Swieżawski - Osoba i dzieło
Wydawnictwo KUL
20098

$7.20
Abp. Bolesław Pylak
Stefan Wyszyński Biskup Lubelski
Wydawnictwo KUL
38024

$7.20
Mieczysław Albert Krąpiec
Struktura bytu. Dzieła tom V
Wydawnictwo KUL
38025

$26.73
Kazimiera Krakowiak
Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu
Wydawnictwo KUL
20441

$26.73
Nauk Teologicznych PAN Komitet
Studia Nauk Teologicznych PAN nr 1/2006
Wydawnictwo KUL
20439

$21.42
Piotr Francuz, Wojciech Otrębski (red.)
Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Wydawnictwo KUL
23836

$1.80
Antoni J. Nowak
Symbol. Znak. Sygnał
Wydawnictwo KUL
38029

$7.20
Krzysztof Guzowski
Symbolika trynitarna Brunona Fortego
Wydawnictwo KUL
38030

$42.84
Paweł Kras
System inkwizycyjny w średniowiecznej Europie
Wydawnictwo KUL
20788

$31.50
Wojciech Kardyś
Szatan w Starym Testamencie oraz w judaizmie Drugiej Świątyni. Studium z historii tradycji
Wydawnictwo KUL
49832

$7.20
ks. Czesław Stanisław Bartnik
Szkice do systemu personalizmu
Wydawnictwo KUL
38028

$32.13
ks. Grzegorz M. Korczak
Szkoła "Jeunesse-Lumiere" o.Daniela Ange. Próba syntezy duchowości
Wydawnictwo KUL
26940

$21.42
A. Balicki, T. Guz, W. Lis (red.)
Środki przekazu. Informacja czy manipulacja
Wydawnictwo KUL
26604

$23.94
Grzegorz ks Dziewulski
Świadectwo chrześcijańskie jako znak wiarygodności Kościoła
Wydawnictwo KUL
36620

$18.90
Marian Rusecki, Stanisław Wilk (red.)
Świadka świadkowie
Wydawnictwo KUL
24923

$25.20
Dariusz Dziadosz
Świadkowie wiary. Biblia o wierze
Wydawnictwo KUL
49841

$21.78
Joseph Ratzinger
Świętego Bonawentury teologia historii
Wydawnictwo KUL
30459

$43.47
Joseph Ratzinger
Świętego Bonawentury teologia historii
Wydawnictwo KUL
65545

$35.37
ks. Tomasz Jaklewicz
Święty grzesznik. Formuła Marcina Lutra "simul iustus et peccator" w..
Wydawnictwo KUL
06150

$25.20
Ks. Jan Miczyński
Święty Paweł i jego dzieło. seria: Spiritualitas
Wydawnictwo KUL
49842

$37.80
Karol Klauza
Teokalia. Piękno Boga. Prolegomena do estetyki dogmatycznej
Wydawnictwo KUL
24083

$48.15
Krzysztof Góźdź
Teologia człowieka
Wydawnictwo KUL
19977

$26.73
Ks. A. Dariusz Sobkowicz
Teologia jako historia według Brunona Fortego
Wydawnictwo KUL
27075

$39.60
ks. Bogusław Migut
Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej
Wydawnictwo KUL
21283

$31.50
Janusz Nagórny
Teologia moralna - Wokół odnowy po Soborze Watykańskim II
Wydawnictwo KUL
49833

$40.68
Andrzej Derdziuk OFMCap
Teologia moralna w służbie wiary Kościoła
Wydawnictwo KUL
30454

$18.27
Cz. Krakowiak, W. Przygoda, A. Kiciński, Wyrostkiewic
Teologia pastoralna nauką w służbie Nowej Ewangelizacji
Wydawnictwo KUL
29250

$7.56
ks. Krzysztof Góźdź, Karol Klauza
Teologia polska na XXI wiek
Wydawnictwo KUL
16938

$48.15
ks. Jerzy Szymik
Teologia. Rozmowa o Bogu i człowieku
Wydawnictwo KUL
24394

$35.28
ks. Janusz Nagórny
Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza
Wydawnictwo KUL
28629

$22.50
Ks. Sławomir Kunka
Teologiczna wizja cielesności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II
Wydawnictwo KUL
38963

$2.70
Mieczysław Albert Krąpiec
Teoria analogii bytu. Dzieła I
Wydawnictwo KUL
26155

$29.97
Piotr K. Oleś, Anna Batory (red.)
Tożsamość i jej przemiany a kultura
Wydawnictwo KUL
24496

$16.11
Anna Jędrzejas
Tożsamość kapłana w refleksji polskich teologów XXI wieku
Wydawnictwo KUL
30949

$37.44
ks. Marian Rusecki
Traktat o cudzie
Wydawnictwo KUL
20789

$28.80
Ks. Marian Rusecki
Traktat o kościele
Wydawnictwo KUL
49834

$28.80
Ks. Piotr Moskal
Traktat o religii
Wydawnictwo KUL
49835

$37.44
ks. Jerzy Pałucki
Trynitarny wymiar Kościoła. Studium patrystyczne
Wydawnictwo KUL
23607

$35.37
Mirosław Kowalczyk
U początków teologii historii w Polsce
Wydawnictwo KUL
24386

$21.42
ks. Jerzy Pałucki
Ubi Petrus ibi Ecclesia
Wydawnictwo KUL
28628

$24.30
Ludwig Gerhard Muller
Ubóstwo
Wydawnictwo KUL
49836

$26.73
Janina Marta Zabielska
Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej
Wydawnictwo KUL
21287

$38.52
Branislav Kluska
Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33
Wydawnictwo KUL
26606

$29.97
ks. Wiesław Śmigiel
Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu kościoła-wspólnoty
Wydawnictwo KUL
29608

$18.90
ks. Zbigniew Gabriel Wiszowaty
Ukryty Oblubieniec. Św. Jana od Krzyża nauka o Bogu
Wydawnictwo KUL
10684

$29.97
ks. Stanisław Dubiel
Uprawnienia majątkowe Kościoła Katolickiego w Polsce w świetle Kodeksu prawa kanonicznego z 1983r.i Konkordatu
Wydawnictwo KUL
28323

$85.68
Mirosław Sitarz, Wiesław Kacprzyk
Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł
Wydawnictwo KUL
19731

$15.21
Jan Paweł II
Veritatis splendor - tekst i komentarze
Wydawnictwo KUL
07203

$25.74
Jan Paweł II
Vita consecrata - adhortacja. Tekst i komentarze
Wydawnictwo KUL
11114

$38.52
ks. Andrzej Czaja, L. Górka SVD, ks. Jerzy Pałucki
W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II. Refleksja Wydz. Teologii
Wydawnictwo KUL
22433

$19.80
Franciszek Kupisiński Zdzisław Rosiński
W kręgu polskiej tradycji i zwyczajowości
Wydawnictwo KUL
49837

$12.33
Zofia Pałubska
W obecności Boga. Duchowość w życiu i nauczaniu ks. Wincentego Granata
Wydawnictwo KUL
38049

$10.71
Zbigniew Danielewicz
W oczekiwaniu na paruzję
Wydawnictwo KUL
25673

$9.00
Helena Słotwińska (red.)
W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych
Wydawnictwo KUL
19729

$33.12
Praca zbiorowa
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. Dokumenty Papieskiej Rady Ds. rodziny
Wydawnictwo KUL
31079

$19.26
Małgorzata Wyżlic, ks. Andrzej Czaja (red.)
W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa
Wydawnictwo KUL
29249

$10.44
praca zbiorowa
Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji
Wydawnictwo KUL
10172

$35.37
ks. Janusz Nagórny
Wartość życia ludzkiego
Wydawnictwo KUL
28879

$45.00
Ireneusz Ledwoń OFM, ks. Mariusz Szram (red.)
Wczesne chrześcijaństwo a religie
Wydawnictwo KUL
39953

$65.70
kard. Gerhard Muller
Wiara w Boga we współczesnym świecie
Wydawnictwo KUL
04694

$37.44
ks. Krzysztof Kaucha
Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej
Wydawnictwo KUL
24383

$21.15
Katarzyna Małgorzata Więcek FMA
Wkład polskich kanonistów do nauki prawa kanonizacyjnego
Wydawnictwo KUL
25967

$26.82
Włodzimierz Osadczy
Władyka Markijan. Wywiad-rzeka z ks.bp Marcjanem Trofimiakiem ordynariuszem diecezji łuckiej na Ukrainie
Wydawnictwo KUL
27047

$6.66
ks. Janusz Nagórny, ks. Marian Pokrywka
Wojna sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła
Wydawnictwo KUL
11128

$19.26
Antoni Dębiński, Monika Wójcik (red.)
Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim
Wydawnictwo KUL
26270

$2.70
Antoni J. Nowak OFM
Wolność darem
Wydawnictwo KUL
19981

$37.80
praca zbiorowa
Wprowadzenie do filozofii
Wydawnictwo KUL
07277

$54.00
O. Thomas Lambdin
Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego
Wydawnictwo KUL
32501

$31.50
Stanisław Bazyliński OFMConv
Wprowadzenie do studium Pisma Świętęgo. Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki. Tom 9
Wydawnictwo KUL
29833

$9.00
ks. Jarosław Popławski (red.)
Wrażliwe sumienie wobec nowych wyzwań duszpasterskich
Wydawnictwo KUL
25294

$32.13
ks. Andrzej Czaja, Violetta Kmiecik (red.)
Wspólnota Kościoła a jedność Europy
Wydawnictwo KUL
18921

$37.44
Mirosław Kalinowski
Wspólnoty nadziei
Wydawnictwo KUL
23615

$64.26
Jerzy Kłoczowski
Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce
Wydawnictwo KUL
29245

$31.50
Stefan Szymik
Współczesne modele egzegezy biblijnej
Wydawnictwo KUL
42768

$47.16
ks. Stanisław Dyk
Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia Jezus
Wydawnictwo KUL
24500

$17.01
Józef Życiński
Wszechświat emergentny. Bóg w ewolucji przyrody
Wydawnictwo KUL
28753

$39.69
Anna Petkowicz
Wychowanie chrześcijańskie metod harcerską
Wydawnictwo KUL
28627

$85.68
Alina Rynio (red.)
Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością
Wydawnictwo KUL
21715

$57.87
Beata Marta Parysiewicz
Wychowanie do miłości. Studium z duszpasterstwa rodzin
Wydawnictwo KUL
30460

$34.20
ks. Janusz Nagórny
Wychowanie do wartości
Wydawnictwo KUL
38965

$3.60
Alina Rynio
Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kard. Stefana Wyszynskiego
Wydawnictwo KUL
07391

$17.10
-
Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Przesłanie moralne Kościoła
Wydawnictwo KUL
25969

$32.13
Marcin Bider
Wydalenie fakultatywne z instytutu zakonnego wg Kodeksu Prawa Kanonicz
Wydawnictwo KUL
19730

$33.21
Mirosław Kalinowski (red.)
Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu
Wydawnictwo KUL
16363

$9.54
Mieczyslaw Krąpiec
Z teorii i metodologii metafizyki - Dzieła IV
Wydawnictwo KUL
11168

$19.26
Elżbieta Szczot, Sylwia Białek (red.)
Zagadnienia kościelnego prawa majątkowegi i procesowego
Wydawnictwo KUL
24920

$16.20
Praca zbiorowa
Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II
Wydawnictwo KUL
38042

$17.10
-
Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej ...
Wydawnictwo KUL
25970

$21.42
ks. Stanisław Kowalczyk
Zarys filozofii polityki
Wydawnictwo KUL
23605

$25.20
Robert Ptaszek
Zbawienie bez Zbawiciela? Idea samozbawienia i jej kulturowe konsekwencje t.4
Wydawnictwo KUL
49839

$31.77
-
Ze sztambucha do sztambucha
Wydawnictwo KUL
09889

$42.84
Eugeniusz Niebelski (red.)
Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim. Studia dedykowane ...
Wydawnictwo KUL
24391

$12.33
W. Gałkowski Jerzy
Ziemski los człowieka-Jana Pawła myśl o pracy
Wydawnictwo KUL
38040

$7.56
Mroczkowski
Zło i grzech. Studium filozoficzno - teologiczne
Wydawnictwo KUL
08872

$18.00
Krzysztof Górecka Marzena Gózdz
Złote myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI. Tom 1
Wydawnictwo KUL
49840

$5.40
Hugolin Langkammer OFM
Życie po śmierci. Eschatologia Staregi i Nowego Testamentu
Wydawnictwo KUL
15923

$26.73
Witaszek
Życie religijne w Biblii
Wydawnictwo KUL
09057

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2024 20:47