Źródło - Katalog książek

Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna1.Adhortacja Apostolska AMORIS LAETITIA (książka)Franciszek Ojciec Święty$7.20  
 52775                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
2.Aniele Boży. Modlitwy,litanie, nowenny do Aniołów Stróżów i Archaniołów (książka)-$3.24  
 35590                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
3.Bądz dobry dla siebie (książka)Grun Anselm$9.36  
 53212                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
4.Bóg idzie naprzeciw (książka)Krucina Jan ks.$7.79  
 00356                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
5.Bóg jest miłością. Rozważania do Pierwszego Listu św. Jana (książka)Jaromin Joanna$8.64  
 51202                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
6.Brat naszego Boga (książka)Wojtyła Karoł$7.20  
 10541                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
7.Być w sercu świata. Człowiek, teologia i góry (książka)Rogowski Roman E.$2.16  
 16367                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
8.Być z Chrystusem (książka)Grudniok Franciszek ks.$5.77  
 00587                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
9.Caritas in veritate (książka)Benedykt XVI$6.48  
 27793                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
10.Centesimus annus (książka)Jan Paweł II$5.77  
 00611                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
11.Chalcedońska formuła "Bez zmieszania i bez rozdzielania" w świetle dok.Międzynar.Komis.Teolog. (książka)Zatwardnicki Sławomir$25.92  
 57621                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
12.Christifideles laici (książka)Jan Paweł II$5.77  
 00729                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
13.Chrystus Tom I (książka)Maliński Mieczysław ks.$4.32  
 00664                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
14.Chrystus Tom II (książka)Maliński Mieczysław ks.$4.32  
 00666                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
15.Chrystus żyje (książka)Quoist Michel$7.20  
 00895                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
16.Chwalebny św. Antoni módl się za nami! (książka)-$2.88  
 37601                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
17.Cień rzeczy duchowych i o nich rozmowy... (książka)Szymik Jerzy ks.$21.83  
 17621                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
18.Czas jest darem Bożym. Notatki z RP 2011-2012 (książka)Rogowski Roman E. Ks.$12.96  
 39371                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
19.Czy koniecznie z ambony? (książka)Wójtowicz Kazimierz Ks.$6.75  
 56675                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
20.Czyste sumienie - nieustanne święto (książka)Adamek Zbigniew$6.48  
 02317                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
21.Dei verbum - Sobór Watykański II (książka)-$4.32  
 01407                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
22.Dies Domini (książka)Jan Paweł II$4.32  
 00982                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
23.Dives in Misericordia (książka)Jan Paweł II$5.04  
 01152                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
24.Dlaczego chrześcijanie nie są Żydami (książka)Maliński Mieczysław ks.$10.80  
 00944                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
25.Do młodych całego świata (książka)Jan Paweł II$5.04  
 15963                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
26.Do moich braci i sióstr - ludzi w podeszłym wieku (książka)Jan Paweł II$1.44  
 11746                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
27.Dobra Nowina. Od orędzia do nauczania (książka)Danneels Godfried kard.$4.16  
 22898                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
28.Dominum et Vivificantem (książka)Jan Paweł II$5.04  
 01009                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
29.Dominus Iesus (książka)-$4.32  
 01148                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
30.Droga krzyżowa. Moc modlitwy (książka)Kiciński Jacek bp$2.16  
 52383                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
31.Droga Światła. Moc modlitwy (książka)Radecki Aleksander ks.$2.16  
 52381                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
32.Duchu Święty, proszę Cię! (książka)-$2.75  
 57471                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
33.Dusza ludzka. Substancja duchowa człowieka (książka)Liszka Piotr o.$28.08  
 55309                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
34.Elementarz etyczny (książka)Wojtyła Karol$3.96  
 01509                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
35.Eros myślacy (książka)Roszkowska-Wiśniewska Kinga$6.75  
 56676                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
36.Eseje o nadziei (książka)Szymik Jerzy ks.$8.64  
 01558                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
37.Evangelii Nuntiandi ADHORTACJA APOSTOLSKA O EWANGELIZACJI W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM (książka)Paweł VI$4.32  
 01555                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
38.Evangelium Vitae (książka)Jan Paweł II$5.04  
 01587                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
39.Ewangelia dla zabieganych (książka)Rosik Mariusz$15.84  
 56204                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
40.Ewangelia na co dzień (książka)Rogowski Roman E.$10.80  
 01550                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
41.Familiaris consortio (książka)Jan Paweł II$5.77  
 01620                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
42.Formacja kapłańska (Pastores dabo vobis) adhortacja (książka)Jan Paweł II$5.04  
 01644                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
43.Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ. (książka)-$6.48  
 15942                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
44.Gorzkie żale (książka)-$1.44  
 01793                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
45.Góry przenosić (książka)Maliński Mieczysław ks.$3.60  
 01772                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
46.Hermeneutyka wiary w nauczaniu papieża Benedykta XVI (książka)Zatwardnicki Sławomir$13.68  
 43544                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
47.Herod Wielki - Wielki Budowniczy. Archeolog czyta Biblię (książka)Stojanowicz Piotr$7.92  
 26021                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
48.Herod Wielki i jego epoka. Archeolog czyta Biblię (książka)Klinkowski Jan$7.92  
 22406                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
49.Hiob (oprawa miękka) (książka)Wojtyła Karol$7.20  
 01834                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
50.Historia Kościoła (książka)Maliński Mieczysław ks.$13.68  
 01846                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
51.Homilie - rok liturgiczny B (książka)Faivre Simon ks.$12.96  
 34540                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
52.Homilie - rok liturgiczny C (książka)Faivre Simon ks.$12.96  
 20454                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
53.Idź i bądź sobą. Impulsy chrześcijańskiego życia (książka)Roos Klaus$6.48  
 54296                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
54.Intymność z Bogiem (książka)Danko Josef$13.09  
 14740                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
55.Jak dobra wróżka (książka)Ruciński T.FSC$2.52  
 02049                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
56.Jak uprawiać teologię? (książka)Napiórkowski St.C. OFMConv$12.96  
 02243                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
57.Katechizm bierzmowanego (książka)Michalski Łukasz opr.$1.80  
 28033                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
58.Każdy ma swoje Emaus. Wybór kazań o kapłaństwie (książka)Nitecki Piotr ks.$18.00  
 21745                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
59.Kochać? Sprawa trudna (książka)Wiśniewska-Roszkowska Kinga$6.93  
 02840                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
60.Koncert na cztery ręce (książka)Maliński Mieczysław ks.$13.86  
 18171                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
61.Kościół po soborze (książka)Kominek Bolesław$17.01  
 11159                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
62.Kościół. Zarys eklezjologii katolickiej (książka)Ozorowski Edward Bp$14.55  
 17447                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
63.Krzyż codziennego życia (książka)Bajor Piotr$8.64  
 57388                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
64.Która wiele umiłowała (książka)Grudniok Franciszek ks.$4.26  
 02926                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
65.Laborem exercens O pracy ludzkiej (książka)Jan Paweł II$5.04  
 03013                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
66.List do artystów (książka)Jan Paweł II$4.32  
 15962                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
67.List do rodzin (książka)Jan Paweł II$4.32  
 03008                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
68.Madonny kresowe i inne obrazy sakr. w diec.Polski poza Śląskiem cz.2 (książka)Kukiz Tadeusz$16.92  
 13832                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
69.Marialis cultus (książka)Paweł Vl$5.04  
 12937                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
70.Mater et magistra (książka)Jan XXIII$4.32  
 03285                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
71.Matka Jezusa (książka)Maliński Mieczysław ks.$3.60  
 03358                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
72.Matko Boża Fatimska, módl się za nami (książka)-$3.24  
 54585                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
73.Mądrość krzyża (książka)Stein Edyta$5.04  
 03386                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
74.Mądrość pustyni (książka)Foucauld Karol de$4.32  
 03579                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
75.Mezopotamski świat podziemny i jego wpływ na koncepcję biblijnego szeolu (książka)Stępień-Nicko Paulina$13.68  
 56781                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
76.Między człowiekiem a Bogiem (książka)Quoist Michel$8.64  
 03207                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
77.Miłosierdzie w codzienności. Czyn - Słowo - Modlitwa (książka)praca zbiorowa$7.20  
 52653                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
78.Misericordia Dei (książka)Jan Paweł II$1.44  
 03252                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
79.Misericordia et misera (książka)$0.72  
 54583                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
80.Misja żywego różańca (książka)Michalski Bogdan ks.$4.32  
 56783                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
81.Modlimy się różańcem (książka)Czerwińska Ewa$5.04  
 50726                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
82.Modlitwa na Drodze Krzyżowej (książka)Quoist Michel$2.16  
 03444                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
83.Modlitwa na każdy dzień - rok A (książka)Maliński Mieczysław ks.$15.84  
 03448                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
84.Modlitwa na każdy dzień - rok C (książka)Maliński Mieczysław ks.$15.84  
 03449                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
85.Modlitwy Życia (książka)Quoist Michel$7.20  
 18930                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
86.Mulieris dignitatem (książka)Jan Paweł II$5.04  
 11745                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
87.Mystici Corporis Encyklika o Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa (książka)Pius XII$5.04  
 03225                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
88.Na drogach uczynków miłosierdzia. Rozważania drogi krzyżowej (książka)Kiciński Jacek bp$6.48  
 52380                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
89.Na granicy światła (książka)Rosik Mariusz ks.$18.19  
 18093                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
90.Na progu życia - kazania dla dzieci B (książka)Machnacz Jerzy ks.$5.69  
 04090                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
91.Nasze tajemnice bolesne i chwalebne (książka)Maliński Mieczysław ks.$10.40  
 04139                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
92.Nie bój się (książka)Maliński Mieczysław ks.$3.60  
 03808                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
93.Nie tylko Goliat. Filistyni na kartach Starego Testamentu (książka)Woliński Paweł$10.44  
 34538                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
94.Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie - Adoracje Najświętszego Sakrament (książka)pr.zbiorowa$8.64  
 14230                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
95.Nowe odkrycia:fałszerstwa czy wyzwania dla wiary. Archeolog czyta Biblię (książka)Rosik Mariusz$7.92  
 19424                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
96.Nowenna do MB Nieustającej Pomocy (książka)-$2.16  
 03848                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
97.Nowenna pompejańska (książka)-$2.16  
 52099                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
98.O czuwaniach sług Boga (książka)Św. Nicetas z Remezjany$5.69  
 50431                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
99.O kulcie Eucharystii (książka)Jan Paweł II$3.60  
 04308                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
100.O modlitwie. Czuwajcie i módlcie się (książka)Danneels Godfried kard.$4.32  
 18776                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
101.O odnowę kultury chrześcijańskiej (książka)Meves Christa$10.63  
 12429                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
102.O odpustach 500 lat później (książka)Ferdek Bogdan ks.$13.68  
 57049                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
103.Od narodzin Jezusa do narodzin chrześcijaństwa. Ziemia Święta w pytaniach (książka)Rosik Mariusz ks.$17.28  
 61235                              [Dużo więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
104.Od rana do wieczora (książka)Maliński Mieczysław ks.$7.20  
 04465                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
105.Ojcze Nasz - Modlitewnik Wspólnoty Chrześcijańskiej (opr.czarna) (książka)-$14.04  
 14658                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
106.Ojcze nasz. Modlitewnik dla osób dorosłych (książka)-$10.80  
 31084                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
107.Ostro żyć (książka)Maliński Mieczysław ks.$16.93  
 04572                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
108.Pieśni i modlitwy za Ojczyznę (książka)zbiorowa praca$8.64  
 60437                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
109.Pisząc na ziemi (książka)Rogowski Roman E. ks.$16.56  
 37090                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
110.Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego (książka)Kowalczyk Stanisław ks.$11.67  
 10336                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
111.Pomysł na siebie (książka)Maliński Maliński ks.$4.32  
 05064                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
112.Pozwólcie im... Całkiem inne kazania rekolekcyjne dla dzieci (książka)Kowalski Rafał ks.$6.48  
 37604                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
113.Promieniowanie ojcostwa (oprawa miękka) (książka)Wojtyła Karol$7.20  
 05096                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
114.Przed sklepem jubilera - medytacja o sakramencie małżeństwa... (książka)Wojtyła Karol$10.08  
 05310                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
115.Qumran - osada, wspólnota i pisma znad Morza Martwego. Archeolog czyta Biblię (książka)Łabuda Piotr ks.$10.08  
 27475                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
116.Rachunek sumienia człowieka dojrzałego (książka)-$1.80  
 05792                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
117.Rachunek sumienia małżonków chrześcijańskich (książka)praca zbiorowa$1.80  
 05800                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
118.Reconciliato et paenitientia (książka)Jan Paweł II$5.04  
 05657                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
119.Redemptoris Custos. Adhort.Apost. o św. Józefie... (książka)Jan Paweł II$4.32  
 09823                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
120.Redemptoris Mater (książka)Jan Paweł II$5.04  
 05692                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
121.Rosarium virginis Mariae (książka)Jan Paweł II$4.32  
 02971                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
122.Różaniec. Moc modlitwy (książka)-$2.30  
 50725                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
123.Salvifici Doloris (książka)Jan Paweł II$5.04  
 06070                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
124.Słowa życia - kazania B (książka)Machnacz Jerzy ks.$7.92  
 06807                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
125.Spotkaj Boga w realu, czyli niedzielne kazania bez przegadania Rok A, B i C (książka)Kowalski Rafał Ks.$15.84  
 60074                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
126.Spowiedź nie taka straszna. Pięć warunków dobrej spowiedzi świętej (książka)Gołubców Patryk ks.$5.77  
 61233                              [Dużo więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
127.Stacje życia (książka)Quoist Michel$4.32  
 06805                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
128.Stanisław ze Szczepanowa (książka)Maliński Maliński ks.$7.02  
 06798                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
129.Stary człowiek i góry (książka)Rogowski Roman ks.$6.48  
 40603                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
130.Śpiewniczek dla dzieci (książka)Kalwas Alicja s.CMW opr.$2.16  
 06064                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
131.Św.Józefie, Opiekunie Jezusa, módl się za nami! (książka)$2.88  
 57509                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
132.Świadkowie Jezusa (książka)Maliński Mieczysław ks.$13.68  
 06204                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
133.Światło Dnia Trzeciego. Biblijne relacje o otwartym grobie i chrystof. (książka)Rosik Mariusz ks.$19.80  
 14636                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
134.Święci na nasze dni tom 1,2 (książka)Maliński Mieczysław ks.$28.80  
 06413                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
135.Święci Patroni Polski, módlcie się za nami! (książka)Sobota Bożena red.$4.97  
 52966                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
136.Święta Filomeno, patronko św. proboszcza z Ars, módl się za nami! (książka)-$4.32  
 56782                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
137.Święta Jadwigo Śląska, módl się za nami! Modlitwy wstawiennicze, litanie i nowenna do św. Jadwigi Śląskiej (książka)$5.40  
 42013                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
138.Święta w szarym habicie (książka)Maliński Mieczysław ks.$10.80  
 06741                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
139.Tajemnica miłości (książka)Hume Basil$6.75  
 57952                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
140.Tak Bóg umiłował świat... (książka)Czerwińska Ewa$15.12  
 52965                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
141.Tarasy światła (książka)Rogowski Roman$10.80  
 32860                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
142.Teologia Starego Testamentu - komplet 4 części (książka)-$71.28  
 33327                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
143.Teologia Starego Testamentu-Księgi historyczne (książka)$27.36  
 33329                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
144.Teologia Starego Testamentu-t.3 Księgi Madrościowe (książka)$27.36  
 33330                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
145.Teologia Starego Testamentu-t.4 Księgi prorockie (książka)-$27.36  
 33331                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
146.Teologia Starego Testamentu-Teologia Pięcioksięgu (książka)$27.36  
 33328                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
147.Terra - Bajki nie tylko dla młodzieży (książka)Maliński Mieczysław ks.$7.20  
 06852                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
148.Testament z krzyża. Kazania pasyjne (książka)Jaklewicz Tomasz ks.$4.32  
 21013                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
149.Trójjedyny Bóg, Teologia trynitarna (książka)Greshake Gisbert$28.08  
 49655                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
150.Tylko mi róże zostaw, Panie (książka)Rogowski Roman E. ks.$9.72  
 31085                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
151.U progu rodzicielstwa (książka)Fijałkowski Włodzimierz$2.16  
 07150                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
152.Umiejętność starzenia się (książka)Godfrieg Danneels Kard.$4.32  
 12463                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
153.Umiłowany Ojcze Pio, módl się za nami! (książka)praca zbiorowa$2.88  
 39375                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
154.Urodziłam dziecko skazane na śmierć (książka)Koszelak Dorota$4.68  
 55307                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
155.Ut Unum Sint (książka)Jan Paweł II$5.77  
 09825                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
156.Uwierz w piękne życie. Notatki z RP 2011 (książka)Rogowski Roman E. ks.$12.60  
 40604                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
157.Verbum Domini (książka)Benedykt XVI$6.84  
 30785                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
158.Veritatis Splendor (książka)Jan Paweł II$5.77  
 07202                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
159.Vita consecrata (książka)Jan Paweł II$5.77  
 09826                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
160.W co wierzę? (książka)Kazimierz Bukowski Ks.$6.75  
 56679                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
161.W Twojej wielkości jestem (książka)Bamberg Corona$6.75  
 56680                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
162.Wezwano mnie z dalekiego kraju (oprawa twarda) (książka)Maliński Mieczysław ks.$25.20  
 15689                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
163.Widzieć sercem - rozmowa ze Stefanem Rehderem (książka)Meisner Joachim kard.$19.08  
 07523                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
164.Wieczór z Bogiem - rozważania, medytacyjne, modlitwy (książka)Haschek Paul$10.08  
 07626                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
165.Wolność czy szczęście? (książka)Carretto Carlo$7.20  
 07248                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
166.Wrażliwość na Polskę (książka)Maliński Mieczysław ks.$10.08  
 07416                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
167.Wróć do sumienia - rozważania na pierwsze piątki miesiąca (książka)Mrowiec Tadeusz ks.$6.75  
 07299                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
168.Wszystko zjednoczyć w Chrystusie - Teologia, poezja, życie (książka)Szymik Jerzy ks.$18.43  
 11160                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
169.Wzrastać jak kwiat. O życiu z Bogiem i z ludźmi (książka)Danko Josef, Hinsen Peter SAC$6.75  
 56681                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
170.Zamieszkać w domu miłości (książka)Grun Anselm$8.64  
 09129                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
171.Zanim powiesz kocham (książka)Maliński Mieczysław ks.$18.72  
 09025                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
172.Zbawienie w powszedności dnia (książka)Grun Anselm$10.80  
 15073                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
173.Ze wzgórz Samarii (książka)Rosik Mariusz ks.$18.36  
 16672                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
174.Znaki bliskości Boga (książka)Schneider Theodor$10.80  
 08771                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
175.Znaki święte (książka)Guardini Romano$7.20  
 09092                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
176.Zrozumieć Eucharystię - żyć Eucharystią (książka)Maliński Mieczysław ks.$7.20  
 08843                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
177.Życie wierzącego w myśli św.Pawła (książka)Jezierska Ewa s.OSU$21.24  
 24677                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
178.Żyć wartościami Ewangelii (książka)Martini C.M.$6.75  
 57953                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna

Archiwum

Pozycje, których nie mamy w tej chwili na stanie
UWAGA! Nie gwarantujemy dostępnosci pozycji archiwalnych

179."Thriller teologiczno-archeologiczny". Archeolog czyta Biblię Stasiak Sławomir $9.00  
 22392                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
180."Trójkąt Ewangeliczny". Archeolog czyta Biblię Jaromin Joanna $10.80  
 28805                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
181.ABC teologii dogmatycznej Rogowski $20.07  
 12075                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
182.Aby nie ustać w drodze Maliński Mieczysław ks. $8.10  
 00128                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
183.Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium Franciszek Ojciec Święty $10.80  
 42594                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
184.Adopcja jest darem Ładyżyńscy Grażyna i Andrzej $2.70  
 00069                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
185.Alikwoty Wójtowicz Kazimierz $10.80  
 21632                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
186.Alleluja Jezus żyje - rozważania wielkanocne Meisner Joachim kard. $11.34  
 00076                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
187.Anioł pasterzom mówiL.Jasełka Zipserowa Anna $2.79  
 01995                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
188.Aniołowie nie mają skrzydeł Seidel Katharina $13.50  
 19425                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
189.Apokalipsa Św. Jana. Realia archeologiczno-historyczne w wizjach i symbolice Langkammer Hugolin $14.40  
 30148                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
190.Apostolicum Actuositatem. Sobór Watykański II zbiorowa praca $4.50  
 00001                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
191.Ardens Felicitatis Desiderium INSTRUKCJA...NA TEMAT MODLITWY W CELU OSIĄGNIĘCIA UZDROWIENIA OD BOGA Kongregacja Nauki Wiary $5.40  
 00048                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
192.Arka Przymierza. Od Synaju do Aksum. Archeolog czyta Biblię Klinkowski Jan $13.50  
 28804                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
193.Bajki nie tylko dla dzieci Maliński M.ks. $8.10  
 00473                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
194.Bazie Maliński Mieczysław ks. $14.13  
 00228                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
195.Biblijne medytacje nad wiarą i ludzkim losem Klinkowski Jan ks. $12.60  
 37599                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
196.Bieg Pawła z Tarsu, czyli spotkania z grecką agonistyką. Archeolog czyta biblię Rambiert Anna $14.40  
 40602                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
197.Biskup Cyprian z Kartaginy Świadek wiary Dołganiszewska Elżbieta $9.00  
 22407                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
198.Blaski cierpienia Grudniok Franciszek ks. $4.68  
 00250                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
199.Bliżej liturgii Kiernikowski Zbigniew Bp $18.90  
 48467                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
200.Błogosławiony Czesławie, módl się za nami. Modlitwy wstawiennicze, litanie i pieśni do bł. Czesława $5.85  
 42003                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
201.Błogosławiony papieżu Pawle VI módl się za nami $6.30  
 47577                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
202.Boże bogaty w miłosierdzie, okaż nam swą łaskę zbiorowe opracowanie $4.50  
 51201                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
203.Boże Ciało - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej pr.zbiorowa $4.95  
 12126                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
204.Boże dziecię, witaj nam - kolorowanka Cielesz Ewa $2.43  
 16973                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
205.Boże Narodzenie w świetle Nowego Testamentu Langkammer Hugolin o. $30.60  
 37600                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
206.Boży płomień Chrzest w Duchu Świętym Kiwka Mirosław $17.10  
 56203                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
207.Budowniczy mostów pojednania. Kardynał Bolesław Kominek 1903-1974 $29.70  
 49733                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
208.Bulla Misericordiae Vultus Franciszek $0.90  
 49394                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
209.Być blisko Boga $8.10  
 54386                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
210.Chcę powiedzieć kim jestem Powell John SJ, Brady Loretta MSW $8.55  
 00803                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
211.Chodzący po morzu Maliński Mieczysław ks. $7.20  
 00805                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
212.Chrześcijaństwo jako odwaga Messner Johannes $13.50  
 19765                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
213.Co Bóg złączył... Całkiem inne kazania ślubne Kowalski R.ks., Barczyszyn B.ks., Chudzik M.ks. $9.00  
 22393                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
214.Co mówi Papież. Nauczanie społeczna Jana Pawła II Krucina Jan ks. $18.90  
 14064                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
215.Czas gwiazdy Maliński Mieczysław ks. $12.33  
 00658                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
216.Czyste i stałe zródło życia duchowego Siemieniewski Andrzej Bp. $22.50  
 47578                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
217.Deus caritas est Benedykt XVI $6.30  
 19092                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
218.Długie cienie małych zdarzeń Rosik Mariusz $17.55  
 28540                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
219.Do Wrocławia przybywałem wiele razy...Kazania, wykłady i słowa pozostawione mieszkańcom Dolnego Śląska Wojtyła Karol, Jan Paweł II $33.03  
 26465                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
220.Drobnotki Wójtowicz Kazimierz $11.34  
 20009                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
221.Droga Krzyżowa. Moc modlitwy Kiwka Mirosław ks. $2.70  
 52384                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
222.Drogi krzyżowe Klimczak Piotr $4.32  
 18265                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
223.Drogi krzyżowe dla chorych. Siedem rozważań $8.55  
 48828                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
224.Duch Święty i Kościół w pełni Objawienia Wołyniec Włodzimierz ks. $22.05  
 25860                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
225.Dużo szczęścia i błogosławieństwa - tego Ci życzę Drews Gerald, Schluter Christiane $11.70  
 19178                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
226.Dwanaście gwiazd. Jedność Europy Krucina Jan ks. $11.34  
 01132                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
227.Dziesięć minut dla duszy. Przewodnik od niedzieli do niedzieli Danko Josef $9.45  
 11703                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
228.Ecclesia de Eucharistia Jan Paweł II $6.30  
 01495                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
229.Ecclesia in Europa Jan Paweł II $6.30  
 09469                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
230.Ecclesiam suam Paweł VI $5.40  
 18777                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
231.Elementarz małżeński Meves Christa $6.75  
 21144                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
232.Encyklika Laudato Si' Franciszek Ojciec Święty $7.20  
 49981                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
233.Encyklika Lumen Fidei Franciszek $7.20  
 42007                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
234.Eschatologiczna interpretacja Nowego Testamentu w tekstach godziny czytań liturgii godzin okresu wielkanocn Makarewicz Agnieszka $54.90  
 27314                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
235.Eucharystia. Kawałek nieba na ziemi Rosik Mariusz $10.80  
 53994                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
236.Ewangeliczne refleksje Rok A Mrowiec Tadeusz ks. $11.88  
 22900                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
237.Ewangeliczne refleksje Rok C Mrowiec Tadeusz ks. $11.34  
 10531                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
238.Fides et ratio Jan Paweł II $7.20  
 01632                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
239.Gaudete et exsultate Franciszek papież $8.10  
 58022                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
240.Gdy ujrzysz gwiazdę. Jasełka Cielesz Ewa $6.30  
 17085                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
241.Gdy w przepaść męki Twej wchodzę - rozważania pasyjne Kracik Jan ks. $5.40  
 01786                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
242.Geografia i archeologia biblijna w zarysie - $12.60  
 31738                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
243.Gwiazda Dobrej Nowiny Smigielska-Wyleżoł Agnieszka $22.50  
 54413                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
244.Hiob (oprawa twarda) Wojtyła Karol $11.34  
 14659                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
245.Historia Kościoła Zieliński Zygmunt $23.58  
 17445                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
246.Homilie - rok liturgiczny A Faivre Simon Ks. $16.20  
 13717                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
247.Humane Vitae Paweł VI $5.40  
 01892                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
248.Ikona w Nowym Testamencie. Studium semantyczno-egzegetyczne Czerski Janusz $25.20  
 33326                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
249.Jak Jakub z Aniołem Rogowski Roman $6.30  
 02090                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
250.Jak walczyłem ze smokami Kurosz Weronia $17.91  
 58411                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
251.Jak żyć? Tischner Józef ks. $7.20  
 02293                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
252.Jakie argumenty ma nowy ateizm? Krytyczna dyskusja Lohfink Gerhard $14.40  
 28341                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
253.Jamimś cudem Madej Andrzej o. $13.50  
 53553                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
254.Jasnogórskie Śluby Narodu. Milenijne zobowiązanie na dzisiaj Mitkiewicz Bartosz ks. $8.10  
 52964                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
255.Jezus - część 1 Maliński Mieczysław ks. $11.70  
 02055                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
256.Jezus - część 2 Maliński Mieczysław ks. $5.40  
 02057                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
257.Jezus - część 3 Maliński Mieczysław ks. $11.70  
 02058                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
258.Jezus i opozycja w świetle teologii Objawienia Wołyniec Włodzimierz ks. $18.90  
 20613                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
259.Jezus w przestrzeni spotkań Rosik Mariusz ks. $15.30  
 42006                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
260.Jonasz Maliński Mirosław ks. $11.34  
 27315                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
261.Judaizm u początków ery chrześcijańskiej Rosik Mariusz ks. $27.90  
 23238                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
262.Już gościsz Jezu w sercu mym - śpiewnik I Komunijny - $1.44  
 02066                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
263.Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej praca zbiorowa $3.60  
 02761                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
264.Kardynał Henryk Gulbinowicz. Starałem się zrozimieć człowieka Niedźwiecki Waldemar $35.10  
 56858                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
265.Kim jestem naprawdę? Kennedy Eugene $3.78  
 02594                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
266.Kolędy w rodzinie - $4.50  
 02914                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
267.Komentarz do historii Hioba Filipa Przebitera Józwiak Magdalena $44.10  
 52656                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
268.Kontemplując miłosierdzie Boga $11.25  
 52654                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
269.Kościelnego roku przystanki co zacniejsze Kracik Jan ks. $8.10  
 15235                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
270.Krajobrazy radości Dziewiecki Marek, Korzekwa Magdalena $19.89  
 21396                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
271.Kwestie hebrajskie w Księdze Rodzaju. Św.Hieronima przekład i komentarz Jóźwiak Magdalena $28.35  
 29080                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
272.Legenda Swiętej Małgorzaty / Szent Margit Legendaja $89.91  
 53616                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
273.List do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 roku Jan Paweł II $1.89  
 09822                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
274.Lumen gentium - $6.30  
 12936                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
275.Łukaszowy przekaz o powołaniu Pawła Orłowski Rafał $36.45  
 24791                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
276.Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezjach Polski (poza Śląskiem) Część I Kukiz Tadeusz $15.30  
 31480                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
277.Madonny kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezji gliwickiej Kukiz Tadeusz $10.35  
 29223                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
278.Madonny kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezji opolskiej Kukiz Tadeusz $14.85  
 29222                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
279.Madonny kresowe...(archid.wrocławska i diecezja legnicka) Kukiz Tadeusz $14.40  
 03385                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
280.Mały słownik archeologii biblijnej. Archeolog czyta biblię Langkammer Hugolin o. $16.65  
 37089                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
281.Maryja w pełni objawienia Wołyniec Włodzimierz ks. $14.13  
 22408                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
282.Matka Maliński Mieczysław ks. $15.12  
 10335                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
283.Miasta Kościołów apokalipsy. Archeolog czyta Biblię Klinkowski Jan $12.60  
 31334                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
284.Między Boga słowami Butryn Piotr $14.40  
 52357                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
285.Misteria o Synu Bożym, który stał się człowiekiem. Materiały pomocnicze dla katechetów Becker Urszula $12.24  
 28134                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
286.Mistyka gór Rogowski Roman E. $5.67  
 03301                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
287.Modlitwa na każdy dzień - rok B Maliński Mieczysław ks. $19.80  
 03450                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
288.Modlitwa Pańska w kontekście mentalności żydowskich adresatów ewangelii Mateusza Rucki Mirosław $17.10  
 47579                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
289.Modlitwy różańcowe na każdy dzień Buryła Andrzej ks. $28.35  
 28613                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
290.Moje dobre uczynki - kolorowanka Cielesz Ewa $2.79  
 20455                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
291.Mój dzień z Jezusem - kolorowanka Kożuch A. $1.89  
 03279                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
292.Mój dzień z Jezusem - kolorowanka Kożuch Aleksandra $1.89  
 01456                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
293.Msza Święta przedszkolaków - $1.89  
 16514                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
294.Myśli wzdłuż drogi Roos Klaus $9.00  
 03720                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
295.Na dobry początek... Całkiem inne kazania adwentowe Ora Krzysztof ks., Barczyszyn B.ks., Kowalski R.ks$9.45  
 22711                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
296.Na drodze wiary. Całkiem inne kazania rekolekcyjne Wołyniec Włodzimierz ks. $13.50  
 29079                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
297.Na drogach miłości, wiary i modlitwy Klinkowski Jan ks. $14.40  
 42016                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
298.Na obraz i podobieństwo Boże. Z księdzem arcybiskupem seniorem Marianem Gołębiewskim rozmawia ks Szareyko Gołębiewski Marian $22.50  
 53996                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
299.Na progu życia - kazania dla dzieci A Machnacz Jerzy ks. $10.80  
 04089                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
300.Nasz chleb powszedni Maliński Mieczysław ks. $7.20  
 03821                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
301.Nasz Pacierz von Galli Mario $3.78  
 04053                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
302.Nasza Droga Krzyżowa Maliński Mieczysław ks. $5.40  
 03839                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
303.Nie bądźmy dla siebie bezwzględni Grun Anselm $9.00  
 03800                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
304.Nie jesteś sam. Słowa otuchy Drews Gerald, Schluter Christiane $10.80  
 20010                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
305.Nie zadawaj bólu samemu sobie Grun Anselm $9.00  
 04188                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
306.Notki Wójtowicz Kazimierz $10.80  
 20612                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
307.Novo Millennio Ineunte Jan Paweł II $4.50  
 04019                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
308.Nowenna do Św. Judy Tadeusza - $2.70  
 03875                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
309.Nowenna do Św.Teresy Benedykty(Edyty Stein) Mikuła J.ks.SDB opr. $2.70  
 03889                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
310.Nowy Testament a Judaizm Czajkowski Michał ks. $15.30  
 43545                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
311.O krzyżu Pana Jezusa. Dzieci czytają i malują Mazurek Agnieszka i Anna $2.43  
 18264                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
312.Objawienie Jedynego Boga w Trójcy Wołyniec Włodzimierz ks. $21.15  
 23473                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
313.Oblicza miłosierdzia w Biblii $40.50  
 54584                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
314.Odrobina szczęścia dzień w dzień Dosenberger Anton $10.80  
 04486                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
315.Odwaga życia. Rozmach z wiary praca zbiorowa $9.45  
 11704                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
316.Ojcze Nasz - Modlitewnik Wspólnoty Chrześcijańskiej (opr. biała) - $16.20  
 14657                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
317.Okruchy Wójtowicz Kazimierz $10.80  
 21395                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
318.Opowiastki Wójtowicz Kazimierz $10.80  
 21631                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
319.Opowieść o Jezusie - kolorowanka Ociepka Renata $5.22  
 12197                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
320.Orientale lumen Jan Paweł II $3.60  
 12253                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
321.Osiem szczęść. Całkiem inne kazania o Ośmiu Błogosławieństwach Jóźwiak Stanisław ks., Rosik Mariusz ks. $9.90  
 33697                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
322.Pacem in Terris Jan XXIII $5.40  
 04866                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
323.Pan i jego świątynia Kiernikowski Zbigniew Bp $8.55  
 48466                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
324.Pan mój i Bóg mój-książeczka na pierwsze piątki miesiąca $0.63  
 32856                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
325.Pastores gregis Jan Paweł II $6.30  
 10456                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
326.Pełnia łaski w Chrystusie Wołyniec Włodzimierz ks. $22.50  
 37603                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
327.Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie pisma świętego Niemas Tomasz $35.55  
 52655                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
328.Pierwszy list do Koryntian Czerski Janusz ks. $56.70  
 27313                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
329.Piesza pielgrzymka z Krakowa do Rzymu Łukaszewicz Józef $14.40  
 47674                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
330.Pogadajmy o ważnej sprawie Maliński Mieczysław ks. $7.20  
 05123                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
331.Pokochać życie Maliński Mieczysław ks. $5.40  
 05579                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
332.Populorum progressio Paweł VI $4.86  
 05216                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
333.Poszerzyć serce na przyjęcie miłosierdzia Opaliński Tomasz $2.70  
 54586                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
334.Potężniejsza od śmierci jest miłość Spaemann Heinrich $17.10  
 55308                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
335.Promieniowanie ojcostwa (oprawa twarda) Wojtyła Karol $11.34  
 14660                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
336.Przed sklepem jubilera Wojtyła Karol $11.34  
 13162                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
337.Przed zaśnięciem Maliński Mieczysław ks. $5.40  
 05537                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
338.Przelot w cieniu radaru Kuchar Leo O. $16.20  
 39372                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
339.Przewodnik po kalwariach metropolii wrocławskiej Radecki Aleksander ks. $37.80  
 37606                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
340.Przyczynki Wójtowicz Kazimierz $10.80  
 21633                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
341.Przygody niebieskie Maliński Mieczysław ks. $4.68  
 05037                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
342.Przyjaciel ludzi dużych i małych Maliński Mieczysław ks. $11.70  
 04950                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
343.Przypiski Wójtowicz Kazimierz $10.80  
 21634                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
344.RALLEGRATEVI Listo do osób konsekrowanych.Nauczanie papieża Franciszka $4.50  
 47672                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
345.Ramotki Wójtowicz Kazimierz $10.80  
 21394                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
346.Razem z Jezusem Maliński Mieczysław ks. $7.56  
 05877                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
347.Redemptor Hominis Jan Paweł II $4.50  
 05663                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
348.Redemptoris Missio Jan Paweł II $4.50  
 05694                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
349.Religia Starożytnego Izraela w perspektywie historycznej, archeologicznej i kulturoznawczej Pilarczyk Krzysztof $16.20  
 42015                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
350.Rerum Novarum Leon XIII $5.40  
 05705                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
351.Rewolucyjna moc miłości Draguła Andrzej Ks. $8.55  
 57470                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
352.Rozwój psychiczny młodzieży Kreutz Mieczysław $8.55  
 16892                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
353.Różaniec-obrazki do kolorowania Kożuch Aleksandra $2.70  
 05768                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
354.Sacramentum Caritatis Benedykt XVI $7.20  
 21630                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
355.Sacrosanctum concilium praca zbiorowa $5.40  
 06045                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
356.Sakramenty święte - kolorowanka Kożuch Aleksandra opr. $2.34  
 06642                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
357.Siedem Bożych Darów. Całkiem inne kazania dla młodzieży Rosik Mariusz ks. $9.00  
 22394                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
358.Siedem gwiazd w nocy Ammann Rudolf, Blum Michał $13.50  
 22537                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
359.Siedem słów Jezusa na krzyżu Danneels Godfried Kard. $5.67  
 23237                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
360.Skarb cierpienia Grudniok Franciszek ks. $4.68  
 06035                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
361.Skąd się wziął świat? Historyczne lekcje duchowości scjentystycznej Siemieniewski Andrzej Bp $19.80  
 39373                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
362.Slavorum Apostoli Jan Paweł II $2.88  
 09824                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
363.Słowa życia - kazania A Machnacz Jerzy ks. $12.24  
 06806                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
364.Słowa życia - kazania C Machnacz Jerzy ks. $9.45  
 06808                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
365.Służyć prawdzie - myśli na każy dzień Ratzinger Joseph kard. $26.46  
 06535                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
366.Sollicitudo rei socialis Jan Paweł II $4.50  
 06581                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
367.Spe Salvi. Encyklika o nadziei chrześcijańskiej Benedykt XVI $5.40  
 23819                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
368.SUPLEMENT Madonny kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diec.Pols. Kukiz Tadeusz $21.15  
 25536                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
369.Synagoga w Ostii. Niemy świadek początków chrześcijaństwa Rambiert-Kwaśniewska Anna $12.60  
 53995                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
370.Synagoga, jaką znał Jezus. Archeolog czyt Biblię Jaromin Joanna $9.90  
 24789                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
371.Szkice biblijne - w Namiocie Słowa - Kot Piotr ks. $26.55  
 32858                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
372.Śladami Boga - Spotkania w naszej codzienności Meisner Joachim $11.34  
 10040                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
373.Śpiewniczek komunijny Michalski Łukasz wybór pieśni $5.85  
 31336                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
374.Śpiewnik maryjny praca zbiorowa $4.05  
 06330                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
375.Świadkowie przyszłego świata Bocian Alfred $2.43  
 06552                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
376.Świat - zagrożenie czy wyzwanie? Całkiem inne kazania o apostolstwie.. Nitecki Piotr ks. $10.80  
 25524                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
377.Świątynia Jerozolimska. Archeolog czyta Biblię Rosik Mariusz red. $9.90  
 21990                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
378.Święci na nasze dni - tom 1 - $4.50  
 02318                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
379.Święci na nasze dni - tom 2 Maliński Mieczysław $4.50  
 16688                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
380.Świętość ludzkiego życia. Wokół Instrukcji Dignitas personae Reroń Tadeusz ks.red. $23.85  
 27792                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
381.Święty Janie Pawle II, patronie rodzin, módl się za nami! $4.05  
 50265                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
382.Święty Janie XXIII, dobry Papieżu, módl się za nami! $6.30  
 47673                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
383.Święty Janie, Zwiastunie Chrystusa, módl się za nami! Modlitwy wstawiennicze, litania i pieśni do św.Jana.. $5.85  
 42014                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
384.Święty Stanisławie Kostko, patronie nasz módl się za nami! $3.42  
 57622                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
385.Tajemnica Boga i człowieka w teologii Jana Pawła II Wołyniec Włodzimierz ks. $6.66  
 17873                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
386.Tajemnica naszej nadziei. Rozważania i obrazy roku kościelnego Wetter Friedrich $16.02  
 11705                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
387.Tajemnica osoby ludzkiej - antropologia Edyty Stein Machnacz Jerzy ks. $8.10  
 06952                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
388.Tak powiedział Jezus Albanese Giovanni $5.40  
 26394                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
389.Takie to były czasy, tacy to byli ludzie. Karty dziennika Olejnik Stanisław ks. $38.79  
 26911                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
390.Teologia Nowego Testamentu tom I Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apost. Rosik Mariusz ks.red. $35.10  
 25040                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
391.Teologia Nowego Testamentu Tom II Dzieło Janowe Rosik Mariusz ks.red. $35.10  
 24790                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
392.Teologia Nowego Testamentu tom III Listy Pawłowe, katolickie i list do Rosik Mariusz ks.red. $22.50  
 25441                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
393.Tertio Millennio Adveniente Jan Paweł II $3.15  
 06912                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
394.Tryptykiem pisane... Całkiem inne kazania ujęte w trzy akcenty Radzki Kacper ks. $11.25  
 34539                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
395.Tryptykiem pisane...2! Całkiem inne kazania ujęte w trzy akcenty (na niedziele roku B) Radzki Kacper ks. $11.25  
 39374                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
396.Trzeci kubek kawy Rosik Mariusz $24.30  
 20614                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
397.Twoja cześć chwała - pieśni eucharystyczne - $1.80  
 16113                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
398.Twoja mama z Nieba wyciąga do Ciebie ramiona $9.90  
 06930                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
399.Ty i my - modlitewnik dla młodzieży - $6.66  
 13448                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
400.Tyr i Sydon. Archeolog czyta biblię Jaromin Joanna $14.40  
 39587                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
401.Umiejętność rządzenia i rozkazywania Woroniecki Jacek $2.88  
 12462                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
402.Unoszeni przez Bożą miłość Dosenberger Anton, Danko Josef $9.45  
 07143                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
403.W blaskach nowej ewangelizacji Gołębiewski Marian Abp. $33.03  
 19766                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
404.W poszukiwaniu Grobu Jezusa. Archeolog czyta Biblię Jaromin Joanna $9.90  
 23236                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
405.W poszukiwaniu oblicza Boga Guardini Romano $3.60  
 07475                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
406.W sercu Kościoła. Codzienna modlitwa z rozważaniami JPII i BXVI Kołtan Sybilla s.SMI opr. $27.45  
 23041                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
407.Wartość Królestwa Bożego w przypowieściach Ewangelii synoptycznych Jaromin Joanna $27.45  
 24003                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
408.Wezwano mnie z dalekiego kraju (oprawa miękka) Maliński Mieczysław ks. $25.56  
 15690                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
409.Wiara i wyznanie. Teksty biblijne i ich orędzie o. Langkammer Hugolin OFM $30.60  
 40605                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
410.Wierzę. Moje codzienne credo Mrowiec Tadeusz ks. $4.68  
 07383                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
411.Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu Langkammer Hugolin o. $8.10  
 30628                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
412.Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego Rosik Mariusz ks., Rapoport Icchak Rabin $36.90  
 27312                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
413.Wszystkie nasze dzienne sprawy Maliński Mieczysław ks. $7.20  
 07399                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
414.Wychowanie seksualne Wiśniwewska K. $6.21  
 07522                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
415.Wznoszenie wartości podstawowych Krucina Jan ks. $14.13  
 22679                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
416.Z dnia na dzień - rozważania Tom 1 Grudniok Franciszek ks. $11.70  
 08815                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
417.Z dnia na dzień - rozważania Tom 2 Grudniok Franciszek ks. $9.90  
 08816                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
418.Z kim przestajesz... Całkiem inne kazania o świętych Kowalski R.ks., Chromy Z.ks., Barczyszyn B.ks. $10.80  
 28806                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
419.Z okna niebieskiego. Nowenny, litanie i modlitwy do bł.Jana Pawła II $5.85  
 33332                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
420.Ziemia Słowa. Biblijny przewodnik po Ziemi Świętej Rosik Mariusz $35.10  
 39376                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
421.Znikomki Wójtowicz Kazimierz $10.80  
 18092                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
422.Życie jest rydwanem Boga Rogowski Roman $19.80  
 33333                                     [Więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2020 07:47