Źródło - Katalog książek

$60.71
ks. Antoni Paciorek
Ewangelia wg. św. MATEUSZA. Rozdz. 1-13 Nowy Komentarz Bibl (książka)
Edycja św. Pawła
15245

$67.46
ks. Antoni Paciorek
Ewangelia wg. św. MATEUSZA. Rozdz. 14-28 Tom I cz.2 Nowy Komentarz Biblijny (książka)
Edycja św. Pawła
25251

$23.76
ks. Antoni Paciorek
Praktyczny komentarz do listu apostolskiego motu proprio "Mitis ludex Dominus Iesus" (książka)
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
51295

Towary lub tytuły już niedostępne
$19.80
Ks. A. Paciorek
Biblia dla każdego i na każdy dzień Stary Testament
Wydawnictwo Pallottinum
00306

$42.48
ks. A. Paciorek, ks. H.red Witczyk
Nowe Msze o Najświętszej Maryi Pannie. Komentarze i homilie
Wydawnictwo Jedność
24641

$23.58
ks. Antoni Paciorek
Ewangelia wg św. Mateusza rozdziały 1-13. Podręczny Komentarz Biblijny
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
27032

$25.56
ks. Antoni Paciorek
Ewangelia wg św. Mateusza rozdziały 14-28. Podręczny Komentarz Biblijny
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
27033

$14.13
ks. Antoni Paciorek
Ewangelie synoptyczne
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
01579

$44.10
ks. Antoni Paciorek
Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia
Edycja św. Pawła
48867

$14.40
ks. Antoni Paciorek
Kim On jest? Pytania o Jezusa z Nazaretu
Edycja św. Pawła
41277

$16.11
ks. Antoni Paciorek
Wstęp ogólny do Pisma Świętego ACADEMICA
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
07428

$10.44
ks. Antoni Paciorek (opr.)
Ewangelia wg św.Jana (seria: Pismo św. Starego i Nowego Test.)
Wydawnictwo KUL
01597

$47.25
ks. Antoni Paciorek, Aneta Kramiszewska
Pan rzeczywiście zmartwychwstał! Nowotestamentalne orędzie o zmartwychwstaniu Jezusa z komentarzem...
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
29439

$45.00
ks. Antoni Paciorek, Aneta Kramiszewska
Tobie mówię, wstań! Cuda Jezusa w Ewangeliach
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
27450

$13.50
ks. Antoni Paciorek (przekł.)
Wyrocznie Sybilli
Oficyna Wydawnicza VOCATIO
29945

$24.21
D Paciorek
Cud book, dziennik o niebo lepszy
Wydawnictwo WAM
50396

$35.10
Ewa Paciorek
Muzyka moja pasja
Wydawnictwo Arti
47936

$4.77
ks. Antoni Tronina, ks. Antoni Paciorek
List do Filemona
Wydawnictwo KUL
11104

Ostatnia aktualizacja: 27.11.2021 21:47