Źródło - Katalog książek

Paciorek

1.Paciorek Antoni ks.Ewangelia wg. św. MATEUSZA. Rozdz. 1-13 Nowy Komentarz Bibl (książka)$53.97  
 15245                              [Dużo więcej]Edycja św. Pawła
2.Paciorek Antoni ks.Ewangelia wg. św. MATEUSZA. Rozdz. 14-28 Tom I cz.2 Nowy Komentarz Biblijny (książka)$60.71  
 25251                              [Dużo więcej]Edycja św. Pawła
3.Paciorek Antoni ks.Praktyczny komentarz do listu apostolskiego motu proprio "Mitis ludex Dominus Iesus" (książka)$23.76  
 51295                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów

Archiwum

Pozycje, których nie mamy w tej chwili na stanie
UWAGA! Nie gwarantujemy dostępnosci pozycji archiwalnych

4.Paciorek A.Ks. Biblia dla każdego i na każdy dzień Stary Testament $19.80  
 00306                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Pallottinum
5.Paciorek A.ks., Witczyk H.ks.red Nowe Msze o Najświętszej Maryi Pannie. Komentarze i homilie $42.48  
 24641                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Jedność
6.Paciorek Antoni ks. Ewangelia umiłowanego ucznia $18.90  
 11118                                     [Więcej]Wydawnictwo KUL
7.Paciorek Antoni ks. Ewangelia wg św. Mateusza rozdziały 1-13. Podręczny Komentarz Biblijny $23.58  
 27032                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
8.Paciorek Antoni ks. Ewangelia wg św. Mateusza rozdziały 14-28. Podręczny Komentarz Biblijny $25.56  
 27033                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
9.Paciorek Antoni ks. Ewangelie synoptyczne $14.13  
 01579                                     [Więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
10.Paciorek Antoni ks. Ewangelie synoptyczne - część 1 $13.23  
 01578                                     [Więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
11.Paciorek Antoni ks. Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia $44.10  
 48867                              [Dużo więcej]Edycja św. Pawła
12.Paciorek Antoni ks. Kim On jest? Pytania o Jezusa z Nazaretu $14.40  
 41277                              [Dużo więcej]Edycja św. Pawła
13.Paciorek Antoni ks. Paweł Apostoł - Pisma część 1, wydanie lll $17.01  
 04593                                     [Więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
14.Paciorek Antoni ks. Paweł Apostoł - Pisma część 2 $8.46  
 04594                                     [Więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
15.Paciorek Antoni ks. Wstęp ogólny do Pisma Świętego ACADEMICA $16.11  
 07428                                     [Więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
16.Paciorek Antoni ks. opr. Ewangelia wg św.Jana (seria: Pismo św. Starego i Nowego Test.) $10.44  
 01597                                     [Więcej]Wydawnictwo KUL
17.Paciorek Antoni ks., Kramiszewska Aneta Pan rzeczywiście zmartwychwstał! Nowotestamentalne orędzie o zmartwychwstaniu Jezusa z komentarzem... $47.25  
 29439                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
18.Paciorek Antoni ks., Kramiszewska Aneta Tobie mówię, wstań! Cuda Jezusa w Ewangeliach $45.00  
 27450                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
19.Paciorek Antoni ks.przekł. Wyrocznie Sybilli $13.50  
 29945                              [Dużo więcej]Oficyna Wydawnicza VOCATIO
20.Paciorek Cezary i Agape Najwieksza jest miłość - Agape i Cezary Paciorek $26.82  
 03955                                     [Więcej]
21.Paciorek D Cud book, dziennik o niebo lepszy $24.21  
 50396                              [Dużo więcej]Wydawnictwo WAM
22.Paciorek Ewa Muzyka moja pasja $35.10  
 47936                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Arti
23.Tronina Antoni ks., Paciorek Antoni ks. List do Filemona $4.77  
 11104                              [Dużo więcej]Wydawnictwo KUL

Ostatnia aktualizacja: 13.12.2019 20:46