Źródło - Katalog książekTowary lub tytuły już niedostępne


$44.10
J. Dyduch, W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski
LUD BOŻY cz.1 i cz.2 Komentarz do kodeksu prawa kanon. T.II*1 ks.II
Wydawnictwo Pallottinum
18061

$45.00
G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, Sztychmiler
PROCESY. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego Tom V Księga VII
Wydawnictwo Pallottinum
23589

$61.20
Wojciech Góralski, Edward Górecki, Józef Krukowski
Uświęcające zadanie Kościoła. Cz.1 Sakramenty, Cz.2 Pozostałe akty kultu Bożego Cz.3 Miejsca i czasy święte
Wydawnictwo Pallottinum
33237

$14.22
ks. J. Krukowski, T. Rozkrut
Struktury kolegialne w Kościele partykularnym
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
17550

$25.74
Józef Krukowski
Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych
Wydawnictwo KUL
11110

$24.21
Józef Krukowski
Wstęp do nauki o państwie i prawie
Towarzystwo Naukowe KUL
12410

$28.35
Józef Krukowski, Remigiusz Sobański
NORMY OGÓLNE Komentarz do kodeksu prawa kanonicznego (t.I ks.I)
Wydawnictwo Pallottinum
10423

$15.21
ks. Karol Krukowski
Błogosławiony znaczy szczęśliwy
Dom Wydawniczy Rafael
54443$31.41
Krzysztof Krukowski
Geometryczna wizja boskiej rzeczywistości
Wydawnictwo Bernardinum
45370

Ostatnia aktualizacja: 04.12.2021 13:47