Źródło - Katalog książek


1.Bednarz Michał Ks., Łabuda Piotr Ks.Po drogach Ziemi Świętej. Przewodnik (książka)$20.89  
 48096                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
2.Łabuda Piotr ks.Ewangelie. Od głoszenia do spisania (książka)$11.52  
 62517                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
3.Łabuda Piotr ks.Krąg Biblijny zeszyt 39. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Ś (książka)$12.96  
 60916                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
4.Łabuda Piotr ks.Qumran - osada, wspólnota i pisma znad Morza Martwego. Archeolog czyta Biblię (książka)$10.08  
 27475                              [Dużo więcej]Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
5.Łabuda Piotr ks.W ojczyźnie Jezusa. Mały przewodnik po Ziemi Świętej (książka)$14.40  
 61865                                     [Więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
6.Łabuda Piotr ks. red.Duch Święty. Źródło wody żywej (książka)$25.92  
 57957                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
7.Łabuda Piotr ks. red.Krąg Biblijny zeszyt 38. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Śe (książka)$11.52  
 60915                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
8.Łabuda Piotr ks. red.Krąg Biblijny zeszyt 40. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Św (książka)$12.96  
 61693                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów

Archiwum

Pozycje, których nie mamy w tej chwili na stanie
UWAGA! Nie gwarantujemy dostępnosci pozycji archiwalnych

9.Baran Grzegorz Mariusz ks. red., Łabuda Piotr ks. Życie wieczne. Scripturae Lumen $34.20  
 57959                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
10.Baran Grzegorz Mariusz ks., Łabuda Piotr ks. red. Jezus Chrystus. Scripturae Lumen $40.50  
 52453                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
11.Bednarz Michał ks., Łabuda Piotr ks. Poznając Biblię. Historia Zbawienia. Wstęp ogólny do Pisma Świętego cz.1 $17.10  
 27146                              [Dużo więcej]
12.Bednarz Michał ks., Łabuda Piotr ks.red. Orędzie Pawłowe - aktualne jeszcze dzisiaj? Poznać, aby iść śladem nauki, sposobu życia $20.79  
 29008                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
13.Gąsior A., Królikowski J. ks., Łabuda P. ks. red. Maryja Oblubienica Ducha Świętego $12.60  
 27922                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
14.Gąsior A.,Królikowski Janusz ks., Łabuda Piotr ks.Maryja wzór świętości. IV Bocheńskie Sympozjum Mariologiczne $13.77  
 22439                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
15.Gąsior Anna, Królikowski J.ks., Łabuda P.ks.red Tajemnica Najświętszego Serca Jezusa. Sympozjum z okazji 50-lecia ... $12.78  
 22343                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
16.Gąsior Anna, Królikowski Janusz ks., Łabuda P. Współczująca Matka. Z historii sanktuarium Matki Bożej Bolesnej... $15.12  
 24863                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
17.Łabuda Piotr Jezus Chrystus. Świadectwa. Seria Zródło wody żywej $20.70  
 54193                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
18.Łabuda Piotr Krąg biblijny zeszyt 32. Materiały dla duszp, animatorów i wszystkich którzy pragną czytać Pismo Święte $14.40  
 54754                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
19.Łabuda Piotr Zostań z nami Panie. Lectio Divina $18.90  
 49667                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
20.Łabuda Piotr ks. Abyś się przekonał o słuszności nauk. Przypowieści z Ewangelii św. Łukasza. Lectio Divina $16.20  
 53192                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
21.Łabuda Piotr ks. Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego. Lectio divina $21.60  
 44335                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
22.Łabuda Piotr ks. Bóg Ojciec. Źródło Wody Żywej $19.80  
 50814                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
23.Łabuda Piotr ks. Być uczniem Chrystusa na wzór św.Pawła $22.68  
 24700                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
24.Łabuda Piotr ks. Dziewięć spotkań ze św.Pawłem $18.90  
 25183                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
25.Łabuda Piotr ks. Krąg Biblijny zeszyt 35. Materiały dla duszp, animatorów i wszystkick którzy pragną cztać Pismo Święte $14.40  
 57525                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
26.Łabuda Piotr ks. Krąg Biblijny zeszyt 36. Materiały dla duszp, animatorów i wszystkick którzy pragną cztać Pismo Święte $14.40  
 59094                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
27.Łabuda Piotr ks. Krąg Biblijny zeszyt 37. Materiały dla duszp, animatorów i wszystkick którzy pragną cztać Pismo Święte $14.40  
 59095                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
28.Łabuda Piotr ks. Listy Apostoła Pawła. Wprowadzenie i omówienie cz. I $25.20  
 52239                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
29.Łabuda Piotr ks. Listy Apostoła Pawła. Wprowadzenie i omówienie cz. II $27.00  
 52240                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
30.Łabuda Piotr ks. Śladami św.Pawła $14.13  
 25745                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
31.Łabuda Piotr ks. Śmierć i życie po śmierci wg Ewangelii św.Łukasza $24.57  
 21539                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
32.Łabuda Piotr ks. Święty Paweł. Trzynasty apostoł $20.70  
 34935                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
33.Łabuda Piotr Ks. Wierzę. Żródło wody żywej $21.15  
 49807                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
34.Łabuda Piotr ks. Z Maryją i świętym Pawłem poznawać i głosić Chrystusa $13.23  
 26930                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
35.Łabuda Piotr ks. red Bliżej słowa... Nabożeństwa Słowa Bożego $17.10  
 31514                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
36.Łabuda Piotr ks. red Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia $19.80  
 32264                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
37.Łabuda Piotr ks. red Poznając Biblię. Trudne karty Biblii cz.VIII (3) $21.60  
 42962                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
38.Łabuda Piotr ks. red. Krąg biblijny zeszyt 30. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać P $14.40  
 52458                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
39.Łabuda Piotr ks. red. Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia $21.60  
 32263                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
40.Łabuda Piotr ks. red. Ze słowem w drogę. Rok B część 3 Homilie na niedziele i święta $15.12  
 27138                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
41.Łabuda Piotr ks., Rzeźwicki Grzegorz ks. Spotkania z Maryją w Tajemnicach Różańcowych. Materiały do pracy w... $18.00  
 24536                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
42.Łabuda Piotr ks.red Słowo na drogę Rok A cz.2 2008 Rozważania wielkopostne. Kazania pasyjn $19.80  
 06391                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
43.Łabuda Piotr ks.red Słowo na drogę Rok C cz.3 Homilie na niedziele i święta $13.77  
 06394                                     [Więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
44.Łabuda Piotr ks.red Słowo na drogę. Rok C cz.1 Rozważania adwentowe.Homilie na niedz.i świ $12.33  
 09450                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
45.Łabuda Piotr ks.red. Krąg biblijny zeszyt 10. Materiały dla duszp., animat. i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte $12.60  
 27657                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
46.Łabuda Piotr ks.red. Krąg biblijny zeszyt 11. Materiały dla duszp., animat. i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo święte $12.60  
 28760                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
47.Łabuda Piotr ks.red. Krąg biblijny zeszyt 12. Materiały dla duszp., animat. i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo święte $12.60  
 28811                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
48.Łabuda Piotr ks.red. Krąg biblijny zeszyt 4. Materiały dla duszp.,animat. i wszystkich,... $10.80  
 22132                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
49.Łabuda Piotr ks.red. Krąg biblijny zeszyt 5. Materiały dla duszp.,animat. i wszystkich, ... $11.70  
 22789                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
50.Łabuda Piotr ks.red. Krąg biblijny zeszyt 7. Materiały dla duszp.,animat. i wszystkich... $13.23  
 25184                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
51.Łabuda Piotr ks.red. Krąg biblijny zeszyt 8. Materiały dla duszp., animat. i wszystkich, którzy pragnć czytaŹ Pismo święte $13.23  
 25744                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
52.Łabuda Piotr ks.red. Krąg biblijny zeszyt 9. Materiały dla duszp., animat. i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo święte $13.23  
 26451                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
53.Łabuda Piotr ks.red. Poznając Biblię. Wokół Biblii. Pięcioksiąg i Księgi Historyczne Starego Testamentu. Ewangelie część 2 $19.80  
 28872                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
54.Łabuda Piotr ks.red. Poznając Biblię. Wokół Biblii. Pisma mądrościowe i księgi prorockie ST. Dzieje Apostolskie-Listy-Apokalipsa $22.50  
 29796                                     [Więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
55.Łabuda Piotr ks.red. Słowo na drogę. Rozważania wielkopostne. Homilie na niedziele i święta $17.01  
 20837                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
56.Łabuda Piotr ks.red. Ze Słowem w drogę. Rozważania adwentowe.Homilie na niedziele i świeta Rok C cz.1 $7.20  
 22340                                     [Więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
57.Łabuda Piotr ks.red. Ze słowem w drogę.Rok B cz.2 Rozważania wielkopostne. Homilie na nied $15.12  
 26180                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
58.Łabuda Piotr ks.red. Ze słowem w drogę.Rozważania adwentowe.Homilie na niedz.i święta rok B cz.1 $6.21  
 25667                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
59.Łabuda Piotr red. Bądźmy uczniami Chrystusa.Mater.homil.na rok lit.2007/2008 Cykl A cz.2 $15.57  
 23340                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
60.Łabuda Piotr red. Krąg biblijny zeszyt 33. Materiały dla duszp, animatorów i wszystkich którzy pragną czytać Pismo Święte $14.40  
 55450                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów
61.Rojowski Leszek, Łabuda Piotr Miłosierni i sprawiedliwi. W kręgu miłosierdzia Bożego $22.50  
 54753                              [Dużo więcej]Wydawnictwo Biblos - Tarnów

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2020 21:25