Źródło - Katalog książek$20.89
Ks. Michał Bednarz, Ks. Piotr Łabuda
Po drogach Ziemi Świętej. Przewodnik (książka)
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
48096

$6.48
A. Gąsior, ks. Janusz Królikowski, ks. Piotr Łabuda
Maryja wzór świętości. IV Bocheńskie Sympozjum Mariologiczne (książka)
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
22439

$6.48
Anna Gąsior, ks. J. Królikowski, ks. P.red Łabuda
Tajemnica Najświętszego Serca Jezusa. Sympozjum z okazji 50-lecia ... (książka)
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
22343

$20.16
Joanna Jaromin, ks. Piotr Łabuda (red.)
Archeologia piątej ewangelii (książka)
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
02729$11.52
ks. Piotr Łabuda
Ewangelie. Od głoszenia do spisania (książka)
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
62517

$14.40
ks. Piotr Łabuda
W ojczyźnie Jezusa. Mały przewodnik po Ziemi Świętej (książka)
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
61865

$25.92
ks. Piotr Łabuda (red.)
Duch Święty. Źródło wody żywej (książka)
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
57957

Towary lub tytuły już niedostępne
$34.20
ks. Grzegorz Mariusz Baran (red.), ks. Piotr Łabuda
Życie wieczne. Scripturae Lumen
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
57959

$40.50
ks. Grzegorz Mariusz Baran, ks. Piotr Łabuda (red.)
Jezus Chrystus. Scripturae Lumen
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
52453

$17.10
ks. Michał Bednarz, ks. Piotr Łabuda
Poznając Biblię. Historia Zbawienia. Wstęp ogólny do Pisma Świętego cz.1
27146

$20.79
ks. Michał Bednarz, ks. Piotr Łabuda (red.)
Orędzie Pawłowe - aktualne jeszcze dzisiaj? Poznać, aby iść śladem nauki, sposobu życia
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
29008

$12.60
A. Gąsior, ks. J. Królikowski, ks. P. Łabuda (red.)
Maryja Oblubienica Ducha Świętego
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
27922

$15.12
Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski, P. Łabuda
Współczująca Matka. Z historii sanktuarium Matki Bożej Bolesnej...
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
24863

$20.70
Piotr Łabuda
Jezus Chrystus. Świadectwa. Seria Zródło wody żywej
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
54193

$14.40
Piotr Łabuda
Krąg biblijny zeszyt 32. Materiały dla duszp, animatorów i wszystkich którzy pragną czytać Pismo Święte
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
54754

$18.90
Piotr Łabuda
Zostań z nami Panie. Lectio Divina
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
49667

$16.20
ks. Piotr Łabuda
Abyś się przekonał o słuszności nauk. Przypowieści z Ewangelii św. Łukasza. Lectio Divina
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
53192

$21.60
ks. Piotr Łabuda
Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego. Lectio divina
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
44335

$19.80
ks. Piotr Łabuda
Bóg Ojciec. Źródło Wody Żywej
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
50814

$22.68
ks. Piotr Łabuda
Być uczniem Chrystusa na wzór św.Pawła
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
24700

$18.90
ks. Piotr Łabuda
Dziewięć spotkań ze św.Pawłem
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
25183

$14.40
ks. Piotr Łabuda
Krąg Biblijny zeszyt 35. Materiały dla duszp, animatorów i wszystkick którzy pragną cztać Pismo Święte
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
57525

$14.40
ks. Piotr Łabuda
Krąg Biblijny zeszyt 36. Materiały dla duszp, animatorów i wszystkick którzy pragną cztać Pismo Święte
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
59094

$14.40
ks. Piotr Łabuda
Krąg Biblijny zeszyt 37. Materiały dla duszp, animatorów i wszystkick którzy pragną cztać Pismo Święte
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
59095

$16.20
ks. Piotr Łabuda
Krąg Biblijny zeszyt 39. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Ś
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
60916

$25.20
ks. Piotr Łabuda
Listy Apostoła Pawła. Wprowadzenie i omówienie cz. I
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
52239

$27.00
ks. Piotr Łabuda
Listy Apostoła Pawła. Wprowadzenie i omówienie cz. II
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
52240

$12.60
ks. Piotr Łabuda
Qumran - osada, wspólnota i pisma znad Morza Martwego. Archeolog czyta Biblię
Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna
27475

$14.13
ks. Piotr Łabuda
Śladami św.Pawła
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
25745

$24.57
ks. Piotr Łabuda
Śmierć i życie po śmierci wg Ewangelii św.Łukasza
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
21539

$20.70
ks. Piotr Łabuda
Święty Paweł. Trzynasty apostoł
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
34935

$21.15
Ks. Piotr Łabuda
Wierzę. Żródło wody żywej
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
49807

$13.23
ks. Piotr Łabuda
Z Maryją i świętym Pawłem poznawać i głosić Chrystusa
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
26930

$17.10
ks. Piotr Łabuda (red.)
Bliżej słowa... Nabożeństwa Słowa Bożego
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
31514

$19.80
ks. Piotr Łabuda (red.)
Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
32264

$21.60
ks. Piotr Łabuda (red.)
Poznając Biblię. Trudne karty Biblii cz.VIII (3)
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
42962

$14.40
ks. Piotr Łabuda (red.)
Krąg biblijny zeszyt 30. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać P
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
52458

$14.40
ks. Piotr Łabuda (red.)
Krąg Biblijny zeszyt 38. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Śe
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
60915

$16.20
ks. Piotr Łabuda (red.)
Krąg Biblijny zeszyt 40. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Św
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
61693

$16.20
ks. Piotr Łabuda (red.)
Krąg Biblijny zeszyt 43. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Św
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
02737

$21.60
ks. Piotr Łabuda (red.)
Poznając Biblię. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
32263

$15.12
ks. Piotr Łabuda (red.)
Ze słowem w drogę. Rok B część 3 Homilie na niedziele i święta
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
27138

$18.00
ks. Piotr Łabuda, ks. Grzegorz Rzeźwicki
Spotkania z Maryją w Tajemnicach Różańcowych. Materiały do pracy w...
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
24536

$19.80
ks. Piotr Łabuda ( red)
Słowo na drogę Rok A cz.2 2008 Rozważania wielkopostne. Kazania pasyjn
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
06391

$13.77
ks. Piotr Łabuda ( red)
Słowo na drogę Rok C cz.3 Homilie na niedziele i święta
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
06394

$12.33
ks. Piotr Łabuda ( red)
Słowo na drogę. Rok C cz.1 Rozważania adwentowe.Homilie na niedz.i świ
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
09450

$12.60
ks. Piotr Łabuda (red.)
Krąg biblijny zeszyt 10. Materiały dla duszp., animat. i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
27657

$12.60
ks. Piotr Łabuda (red.)
Krąg biblijny zeszyt 11. Materiały dla duszp., animat. i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo święte
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
28760

$12.60
ks. Piotr Łabuda (red.)
Krąg biblijny zeszyt 12. Materiały dla duszp., animat. i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo święte
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
28811

$10.80
ks. Piotr Łabuda (red.)
Krąg biblijny zeszyt 4. Materiały dla duszp.,animat. i wszystkich,...
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
22132

$11.70
ks. Piotr Łabuda (red.)
Krąg biblijny zeszyt 5. Materiały dla duszp.,animat. i wszystkich, ...
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
22789

$13.23
ks. Piotr Łabuda (red.)
Krąg biblijny zeszyt 7. Materiały dla duszp.,animat. i wszystkich...
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
25184

$13.23
ks. Piotr Łabuda (red.)
Krąg biblijny zeszyt 8. Materiały dla duszp., animat. i wszystkich, którzy pragnć czytaŹ Pismo święte
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
25744

$13.23
ks. Piotr Łabuda (red.)
Krąg biblijny zeszyt 9. Materiały dla duszp., animat. i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo święte
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
26451

$19.80
ks. Piotr Łabuda (red.)
Poznając Biblię. Wokół Biblii. Pięcioksiąg i Księgi Historyczne Starego Testamentu. Ewangelie część 2
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
28872

$22.50
ks. Piotr Łabuda (red.)
Poznając Biblię. Wokół Biblii. Pisma mądrościowe i księgi prorockie ST. Dzieje Apostolskie-Listy-Apokalipsa
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
29796

$17.01
ks. Piotr Łabuda (red.)
Słowo na drogę. Rozważania wielkopostne. Homilie na niedziele i święta
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
20837

$7.20
ks. Piotr Łabuda (red.)
Ze Słowem w drogę. Rozważania adwentowe.Homilie na niedziele i świeta Rok C cz.1
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
22340

$15.12
ks. Piotr Łabuda (red.)
Ze słowem w drogę.Rok B cz.2 Rozważania wielkopostne. Homilie na nied
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
26180

$6.21
ks. Piotr Łabuda (red.)
Ze słowem w drogę.Rozważania adwentowe.Homilie na niedz.i święta rok B cz.1
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
25667$15.57
Piotr Łabuda (red.)
Bądźmy uczniami Chrystusa.Mater.homil.na rok lit.2007/2008 Cykl A cz.2
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
23340

$14.40
Piotr Łabuda (red.)
Krąg biblijny zeszyt 33. Materiały dla duszp, animatorów i wszystkich którzy pragną czytać Pismo Święte
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
55450

$22.50
Leszek Rojowski, Piotr Łabuda
Miłosierni i sprawiedliwi. W kręgu miłosierdzia Bożego
Wydawnictwo Biblos - Tarnów
54753

Ostatnia aktualizacja: 26.01.2021 15:47